Les in lezen 02a Onderzoekslijn 2 Rapport

Les in Lezen: Onderzoekslijn 2 – Verticale en horizontale analyse Lezen op School-projecten 120 D. Geplande en uitgevoerde acties Al bestaande acties Naast de acties die de aanleiding vormden voor de opstart van dit project (zie A. Aanleiding), werden volgende initiatieven reeds voor de start van het Lezen op School-project opgezet door o.a. de bibliotheek, de integratie-, cultuur-, en jeugddienst en het Sociaal Huis: huiswerkbegeleiding, boekenstoet (voorleesproject), anderstalige voorleesuurtjes, zomerschool, oprichten van een Taalpunt jeugd, doorverwijzing naar Nederlandse lessen via de inburgeringambtenaar, praten en Nederlands oefenen in de bibliotheek en een klasspel en auteurslezing voor elke klas. Uitgevoerde acties jaar 1 - Enquête of focusgroep a.d.h.v. stellingen bij individuele scholen over de noden en behoeften m.b.t. de creatie van inspirerende leesomgevingen. - Opstellen leesfoto (Taalunie 2020) om leesachtergrond van de leerlingen in kaart te brengen en project hierop af te stemmen (de projectcoördinator ondersteunde scholen hierbij om werklast te verminderen en om al wat kennis i.v.m. leesbevordering over te dragen). - Oprichting kernteam bestaande uit interne en externe experten (inwinnen advies), leerkrachten (over verschillende scholen heen, minstens 1 afgevaardigde per school), directie, zorgcoördinatoren met als doel het uitschrijven van de visie. - Aanwerving educatieve projectcoördinator met taken: o Collectie(beleid) opstellen: advies inwinnen m.b.t. algemene collecties en leesniveaus, collectie voor anderstalige kinderen (Linc vzw, cel Vlaams karakter van de provincie), kinderen met dyslexie (Luisterpuntbib), etc. Er worden 400 boeken per school vooropgesteld. o Klasbezoeken om leerlingen inspraak te geven in het boekenaanbod om zo leesmotivatie te bevorderen. Stimulerende activiteiten worden aangeboden met de boekencategorieën (www.boekenzoeker.be), boodschap verspreiden dat lezen leuk is en dat leerlingen naar de bib kunnen komen. o Bezoeken aan scholen met de verhalenbakfiets. - Vorming van leraren door (externe) experten over (voor)lezen om hun kennis, motivatie en interesses te verrijken met als doel het leesvirus verspreiden op school. Geplande acties jaar 2 - Na afloop van het proeftraject is er de eigenlijke opstart van het project op scholen met educatieve begeleiding op de scholen zelf. Daarbij wil men doorlopend evalueren en bijsturen waar mogelijk. - (Speelplaats)boekenkastjes als leesbevorderend project met een kwalitatief boekenaanbod: o Vooropgesteld plan: duurzame leeszone op de speelplaats met kleurrijke boekenkastjes en banken of zitelementen die uitnodigen om te gaan zitten en te lezen, afgebakend met aantrekkelijke, hippe en kleurrijke tekeningen die zone afbakenen. o Aangepast plan: uit de leesscan bleek dat het creëren van de leesplekken buiten toch niet ideaal was (vnl. voor de duurzaamheid van en zorg voor de boeken), dus zullen de leesplekken binnen gemaakt worden. Uitgevoerde acties jaar 1 - aanwerving educatief medewerker - afname leesscan (instrument Taalunie) samen met leesteams in elke school + terugkoppeling resultaten. Deze 2 momenten waren ideaal om het leesbeleid van de scholen te leren kennen en om de relatie met de leesteams op te bouwen. - zoeken naar en kiezen van geschikte partner voor de creatie van de leesplekken in samenspraak met de leesteams - klasbezoeken om leerlingen inspraak te geven in de boekenkeuze om zo de leesmotivatie te bevorderen. Gedurende 2 lesuren ging de educatief medewerker in 33 klassen aan de slag met de leerlingen adhv 5 boekencategorieën en adhv boekenzoeker.be. - afname vragenlijst bij leerlingen in elke klas (beginmeting) - Voorleesmomenten in de scholen met de verhalenbakfiets (kamishibai-theater op bakfiets) voor winnende klassen - vorming van leerkrachten tijdens personeelsvergaderingen en pedagogische studiedagen - verwerking van de boekenlijstjes van de leerlingen - communicatie over project op sociale media en in het gemeentelijk informatieblad Acties jaar 2 - voorstelling van het aanbod van de bib adhv de verhalenbakfiets tijdens personeelsvergaderingen op elke school - verwerking van de boekenlijstjes van de leerlingen - bestelling van de 1600 boeken

RkJQdWJsaXNoZXIy MTg3Nzk=