Les in lezen 02a Onderzoekslijn 2 Rapport

Les in Lezen: Onderzoekslijn 2 – Verticale en horizontale analyse Lezen op School-projecten 119 scholen uit de buurt op aanvraag (zonder budget). De input, kennis en noden van de directie, leerkrachten, zorgcoördinatoren, … van deze partnerscholen worden van in het begin gecapteerd en meegenomen om slaagkansen en gedragenheid van het project te vergroten. Vanaf de effectieve opstart van het educatieve luik begint de directe samenwerking van de bibliotheek met leerkrachten en klasgroepen om de leesactiviteiten te begeleiden en op termijn te verankeren in het schoollandschap. Aan de hand van een draaiboek staat de werking na het traject van twee jaar op eigen benen, met blijvende ondersteuning van de bibliotheek. De (extern) aangeworven educatief medewerker/projectcoördinator rolt in samenwerking met de bibliotheek en scholen een educatief traject rond de speelplaatsboekenkastjes uit. Deze educatief medewerker is verantwoordelijk voor de algemene coördinatie en is de spil tussen scholen, de bibliotheek, experten en andere partners. Een kernteam van voorgenoemde partijen en de jeugdcoördinator van de bib staan deze coördinator bij. Daarnaast wordt advies ingewonnen van externe experten zoals Iedereen Leest, Linc vzw, vzw De Horizon, vzw De Rand en Provincie Vlaams Brabant. Ook op de interne experten van het gemeentebestuur (integratie-, jeugd- en cultuurdienst) wordt beroep gedaan, voornamelijk om advies in te winnen met betrekking tot de verschillende doelgroepen. De samenwerking met de (vaak oudere) vrijwilligers van vzw Alain Moloto kon in jaar 1 nog niet van start gaan door het coronavirus (maar stond wel nog op de planning voor jaar 2). Ook op de Cel Vlaams Karakter werd tot op heden nog geen beroep gedaan voor raadgeving betreffende de aanleg van de collecties. Wel namen ze contact op met een ander Lezen op School project, met name het project ‘Lees wijs’ van Provinciaal Onderwijs Vlaanderen. Met hen werden voornamelijk tips uitgewisseld over de Leesscan en de aanpak in scholen. project op lange termijn gedragen wordt door de hele school. Tijdens het project werd beslist om geen draaiboek met mogelijke activiteiten te ontwerpen. Er werd bewust gekozen om verder te bouwen op de reeds aanwezige kennis en expertise in de leerkrachtenteams tijdens personeelsvergaderingen en pedagogische studiedagen en om in zetten op uitwisseling tussen de leesteams van de verschillende scholen in Liedekerke. De samenwerking werd niet stopgezet. De basisschool De Bij was bij het indienen van het dossier ingeschreven in twee projecten en diende te kiezen voor 1 van de 2. Doordat zij besloten deel te nemen aan 'Lezen met Klasse', is de middenschool van Liedekerke in hun plaats in het project gestapt. Beide scholen bevinden zich echter op dezelfde site. Tijdens het project werd beslist dat de in het project gecreëerde leesplek van de middenschool ook door de leerlingen en leerkrachten van het 5e en 6e leerjaar van De Bij gebruikt zou mogen worden. De activiteiten die de educatief medewerker organiseerde voor de klassen in de middenschool (inspraak in boekenkeuze, kennismaking en plaatsing van de boeken in de leesplek, voorleesmoment met de verhalenbakfiets) vonden ook plaats voor de klassen van het 5e en 6e leerjaar van De Bij. Speelplaatsboekenkastjes = niet correct (zie D), wel: de lees-hotspots Bij Linc vzw en vzw De Rand hebben we geen advies ingewonnen. De samenwerking met vzw Alain Moloto heeft niet plaats gevonden. De geregelde uitwisseling met de coördinatoren van de volgende LOS-projecten was zeer interessant en verrijkend: ‘Lees Wijs’ van Provinciaal Onderwijs Vlaanderen, ‘Leeshelden’ van provincie Vlaams-Brabant, ‘Samen bouwen aan een kwalitatieve leesomgeving op school’ van Iedereen Leest en ‘’De bib als anker voor een duurzaam en effectief leesbeleid’ van de gemeente Westerlo.

RkJQdWJsaXNoZXIy MTg3Nzk=