Les in lezen 02a Onderzoekslijn 2 Rapport

Les in Lezen: Onderzoekslijn 2 – Verticale en horizontale analyse Lezen op School-projecten 118 PROJECT 16. Lees-hotspots in 1770 (Gemeente Liedekerke) Bron gewone tekst: projectaanvraag + interview met projectcoördinator en projectmedewerker – d.d. 28 juli 2021 Bron tekst italic: interviews met directie, leesjuf en leerkracht – d.d. 29 april 2022 Aanvullingen projectcoördinator A. Aanleiding De gemeente Liedekerke is multicultureel. Omwille van het groeiende aantal anderstalige inwoners is men al een aantal jaren zoekende naar initiatieven om taal en integratie te stimuleren. In de vier lagere scholen in Liedekerke is bijna in alle klassen een klasbibliotheek aanwezig, maar die is vaak verouderd en beperkt. Ook is het voor Liedekerkse scholen niet makkelijk om naar de bibliotheek te gaan om nieuw leesvoer te ontlenen (omwille van een strak lesschema en het vervoer ernaartoe). Vanuit die noden wil het gemeentebestuur van Liedekerke al een aantal jaren inzetten op leesbevordering om laaggeletterdheid tegen te gaan. De afgelopen jaren werkte ze hieraan in drie projecten. Deze drie, warm onthaalde projecten, vormden de aanleiding voor het huidige Lezen op School-project: - De minibib: de inrichting van een gezellige leeshoek voor kinderen in de bibliotheek, waardoor kinderen en (groot)ouders meer kwamen lezen én langer bleven zitten. Daarbij horend werd een vernieuwde jeugdafdeling voor de jongste lezers (0-8j) ingericht in 2018. - Er werd een eerste proefproject met speelplaatsboekenkastjes uitgezet (een uitnodigende leesomgeving creëren waar kinderen mogen i.p.v. moeten lezen) in twee scholen waarna de vraag van andere scholen kwam om dit ook bij hen te organiseren. - Ook het mobiele aanbod voor kleuters (maandelijks veranderende boekenkoffers, rondgebracht door vrijwilligers) was een proefproject waar scholen tevreden over waren. Er zijn 800 boeken in omloop voor 25 klassen. De bib ligt op max 2km van de scholen. De scholen komen te voet naar de bib. De in 2018 vernieuwde jeugdafdeling = de minibib Dit is geen proefproject. Dit project loopt al ongeveer 10 jaar. B. Doelstellingen Liedekerke wil inzetten op leesbevordering om laaggeletterdheid tegen te gaan en zo taal en integratie te stimuleren. Dit doen ze door voornamelijk te focussen op leesplezier en -motivatie door: - in te zetten op autonomie bij de keuze van een boek; - een kwalitatief én inclusief leesaanbod uit te bouwen voor elke leeftijd en elk leesniveau; - in te spelen op interesses van kinderen in de keuze voor thema’s van de boeken; - ruimte te laten voor interactie tussen leerlingen (vanuit de aanname dat dit het zelfvertrouwen versterkt); - meer tijd te bieden om te lezen in een laagdrempelige en uitnodigende leesomgeving. Kinderen moeten beseffen dat lezen een deel van onze cultuur is en daarnaast een normale, leuke vrijetijdsbesteding. Ze moeten gemotiveerd worden om (nog) meer boeken te ontlenen van de bibliotheek. Het project streefde drie grote doelen na: 1. Samenwerking tussen de scholen en de bib optimaliseren 2. creatie van een aantrekkelijke leesplek op schoolniveau waar leerlingen tijdens de speeltijden naartoe kunnen gaan of tijdens de les met hun leerkracht (= lees-hotspots) 3. een roterend kwalitatief boekenaanbod met inspraak van de leerlingen bij de boekenkeuze C. Partners en samenwerking Indiener Openbare bibliotheek Liedekerke stelde initieel voorop om voor dit project samen te werken met zes partners: Vzw Alain Moloto (huiswerkbegeleiding bij Liedekerkse scholen), Provincie Vlaams-Brabant (Cel Vlaams Karakter), GO! Basisschool De Bij, St. Antoniusschool, Kleuter- en lagere school Knipoog en Kleuter- en lagere school De Boomgaard. De samenwerking met GO! Basisschool De Bij werd echter stopgezet omdat zij reeds deelnamen aan het project ‘Lezen met klasse’ (van vzw De Rand – zie Project 3), al blijven ze toch voor een klein deel betrokken bij dit project. Het projectteam heeft daaropvolgend een nieuwe school gezocht in Liedekerke om in te stappen in het project, namelijk de middenschool Denderleeuw (eerste en tweede graad secundair onderwijs). Daarnaast begeleiden ze laagdrempelig ook andere secundaire Er heeft geen effectieve opstart van het educatieve luik plaatsgevonden. Tijdens het project is de relatie tussen de bib en de leerkrachten en klasgroepen steeds verder gegroeid door de verschillende activiteiten die plaatsvonden (zie D). De 4 gecreëerde leesplekken met elk 400 boeken (= de lees-hotspots) werden met inspraak van de leerlingen en leerkrachten gerealiseerd waardoor het

RkJQdWJsaXNoZXIy MTg3Nzk=