Les in lezen 02a Onderzoekslijn 2 Rapport

Les in Lezen: Onderzoekslijn 2 – Verticale en horizontale analyse Lezen op School-projecten 117 Hoewel niet alle leerkrachten volledig op de hoogte zijn van wat Essen leest! precies inhoudt, merkt men een verhoogde aandacht voor de kwaliteit van het boekenaanbod op school. Het hele aanbod van de school staat nu gecentraliseerd, is nagekeken en uitgebreid. Dit heeft ook een effect op de leerlingen die, als ze elkaar tegenkomen op weg van en naar de bibliotheek, in gesprek gaan over de boeken die ze kozen. Met dit project bereikt men elk kind, ook wie nooit naar de bib gaat. En zelfs naar de ouders toe ziet men effecten. Zij worden namelijk verwittigd als de termijn bijna verlopen is, wat soms leidt tot een gesprek over het boek dat het kind leest. Volgens de geïnterviewde leerkracht wordt nu meer nagedacht over lezen, waarbij het leesbeleidsplan de leidraad vormt. H. Aandachtspunten en randvoorwaarden Aandachtspunten volgens de projectcoördinatoren: - Voldoende tijd om het project voor te bereiden, de deelnemers in te lichten en de kalender vast te leggen. - Momenten waarop leerkrachten tijdens de lesuren kunnen deelnemen aan vormingen en netwerkmomenten. - De medewerking van de bibliotheek aan het project. - Een aanspreekpunt voor de scholen binnen de bibliotheek. - De beschikbaarheid van een actueel en aantrekkelijk boekenaanbod. - Openheid tussen scholen en bibliotheek, maar ook tussen scholen onderling. Aandachtspunten volgens de school: - Een kernteam rond lezen. - Externe expertise om het schoolteam te professionaliseren rond lezen. - De vooruitgang van de leerlingen moet in beeld worden gebracht om leerkrachten te overtuigen van het nut van professionalisering. - De theorie concreet maken in de praktijk. - Een schoolspecifiek leesbeleidsplan. - Een expert die het uitschrijven van het leesbeleidsplan mee begeleidt. - Trekkers vanuit het team die op bepaalde momenten hun collega’s aanspreken om nog meer op lezen in te zetten. - Een ruimte waar kinderen boeken kunnen ontlenen en kunnen lezen. - Ondersteuning vanuit de gemeente en de bibliotheek zodat de schoolbibliotheek binnen een aantal jaren niet verouderd is. - Hardware en software. - Budget om een gevarieerd aanbod te voorzien. Technische en administratieve werklast voor leerkrachten tot een absoluut minimum beperken (er ging veel overlegtijd naar het boetesysteem, de werking van de scanners,…) ‘Voldoende tijd om het project voor te bereiden’ à zodat scholen dit ook als prioriteit zien – en hun prioriteiten durven beperken.

RkJQdWJsaXNoZXIy MTg3Nzk=