Les in lezen 02a Onderzoekslijn 2 Rapport

Les in Lezen: Onderzoekslijn 2 – Verticale en horizontale analyse Lezen op School-projecten 114 Volgende strategische doelen uit projectjaar 1 lopen door - Scholen monitoren lezen en leesevoluties vanuit de Leesscan. - Scholen verankeren lezen in hun jaar- en professionaliseringsplan. - De bibliotheek zorgt voor een kwaliteitsvolle boekencollectie in elke deelnemende school. Het doel is om in elke school minstens zeven leeftijdsadequate boeken per leerling te voorzien. - Leerlingen lezen kwaliteitsvolle boeken. Het doel ligt op 25 boeken per leerling per jaar. Aanvullende doelen voor projectjaar 2: - Kwetsbare leerlingen krijgen extra ondersteuning. - Deelnemende actoren evalueren het project en delen bevindingen voor bredere implementatie. - In beeld brengen van effecten van dit project. C. Partners en samenwerking Het gemeentebestuur van Essen is de formele indiener van het project. Zij nemen de financiële opvolging op zich. Het Centrum voor ErvaringsGericht Onderwijs (CEGO) is verantwoordelijk voor het onderwijskundig luik. De onderwijsbegeleiders van CEGO begeleiden de afname van de Leesscan en ondersteunen de scholen in hun leesonderwijs. De bibliotheek van Essen neemt het organisatorische deel rond het uitlenen van boeken in de scholen op zich. Het personeel van de bib bekijkt de kwaliteit van de schoolbibliotheken en stelt in samenspraak met de school het aanbod samen. De rol van Iedereen Leest vzw is eerder miniem in dit project. Men kon terugvallen op hun expertise als er vanuit het project vragen kwamen en de bibliotheekmedewerker volgde een opleiding uit het aanbod van de vzw. Leerkrachten van de zes basisscholen zetelen in de trekkersgroep waar de stand van zaken wordt besproken en waarin ruimte is voor uitwisseling en inspiratie. Om de samenwerking, samenhang en projectvoortgang te bewaken en de werking te ondersteunen richt men een stuurgroep op bestaande uit de bibliothecaris, een onderwijs -en leerexpert, een afgevaardigde van de scholen, een afgevaardigde van de beheerraad van de bibliotheek, een afgevaardigde van de onderwijsdienst en cultuurdienst en tenslotte een afgevaardigde van zowel Iedereen Leest als CEGO. Een lid van het college van burgemeester en schepenen kan de vergadering steeds bijwonen. Deze stuurgroep zorgt ook voor goede communicatie tussen de partners en naar de leerkrachten. De stuurgroep komt telkens de week voor de trekkersgroep samen, wat neerkomt op een tweemaandelijks overleg. Niettegenstaande de mogelijkheid bestond om hulp van CEGO in te roepen, koos de school ervoor om zelf anderen te contacteren. Voor het uitschrijven van het leesbeleidsplan deed de school beroep op de pedagogische begeleidingsdienst van hun onderwijsnet. Op deze manier hoopt men dat de huidige werking blijft bestaan eens het project afgelopen is. De school werkt hard aan ouderbetrokkenheid en ook voor dit project konden ze rekenen op de bijdrage van (groot)ouders, gaande van het begeleiden bij lezen tot het maken van de kasten voor de nieuwe bibliotheek. De leerkracht die werd geïnterviewd, maakte deel uit van de trekkersgroep. Zij ging een aantal keren naar de bijeenkomst waar schooloverstijgende afspraken werden gemaakt in kader van het leesproject zoals de afname van de AVI-toetsen bij alle lagere scholen. Zij haalde veel inspiratie voor haar eigen klas uit deze netwerkmomenten. Er zat geen afgevaardigde van Iedereen Leest in de stuurgroep. Een extra partner was ‘De schoolbrug’. Zij gaven 2 vormingsavonden rond ouderbetrokkenheid. D. Geplande en uitgevoerde acties Projectjaar 1: - In elke team wordt een kernteam samengesteld.

RkJQdWJsaXNoZXIy MTg3Nzk=