Les in lezen 02a Onderzoekslijn 2 Rapport

Les in Lezen: Onderzoekslijn 2 – Verticale en horizontale analyse Lezen op School-projecten 113 PROJECT 15. Essen leest! (Gemeente Essen) Bron gewone tekst : projectaanvraag + interview met projectcoördinator en projectmedewerker – d.d. 24 augustus 2021 Bron tekst italic: interviews met directie, ondersteuner en leerkracht – d.d. 28 maart 2022 Aanvullingen projectcoördinator A. Aanleiding Scholen investeren zelf zelden in ‘echte’ leesboeken. De boeken in de klas- en schoolbib zijn vaak eenzijdig en verouderd. Dit aanbod is zowel naar vorm als naar inhoud niet aantrekkelijk en motiveert jonge kinderen niet om te lezen. Bovendien is het geen afspiegeling van de huidige maatschappij of de leefwereld van de lezer. Enkel kinderen die vaak naar de bib gaan, ontdekken de rijkdom van jeugdliteratuur. Tegelijkertijd zijn de voorbije jaren de wijkbibliotheken gesloten wegens bezuinigingen. De bibliotheek van Essen beschikt daarentegen over ongeveer 21 000 kinder- en jeugdboeken waarvan een derde niet zomaar kan worden uitgeleend. Daarom werd nagedacht over een manier waarop de behoefte van de school, namelijk een beter en actueler leesaanbod, kan worden ingevuld aan de hand van de boeken die op dit moment niet vrij uit te lenen zijn. Door het magazijn open te stellen voor de scholen is er een upgrade van zowel de kwaliteit als de kwantiteit van het aanbod in de scholen. Met hun bibliotheekkaart kunnen nu leerlingen zowel in de school als in de hoofdbibliotheek boeken uitlenen. Eén school uit Essen werd uitgekozen als case-study. De directeur vertelde dat zowel hij als de leerkrachten echt de nood voelen om aan lezen te werken. Er waren de voorbije jaren al een aantal activiteiten opgestart zonder dat daar echt een visie achter zat. Dit project gaf de kans om nog sterker op lezen in te zetten. B. Doelstellingen Met het leesproject Essen leest! slaan de gemeente, de bibliotheek de lagere scholen de handen in mekaar om dagelijks aandacht te besteden aan lezen en kennisverwerving. Beschikbaarheid van kwalitatieve boeken in de onmiddellijke omgeving van de lezer en effectieve leesdidactiek zijn de belangrijkste factoren om kinderen en jongeren te laten groeien tot gemotiveerde lezers. De doelgroep bestaat uit de zes lagere scholen van de gemeente Essen. Het eerste projectjaar is voornamelijk gericht op de organisatie van het bibliotheeksysteem in de scholen. In dit jaar werkt men ook aan het uitzetten van effectieve didactiek. Strategische doelen projectjaar 1: - Scholen worden mede-eigenaar van het project. - Scholen brengen hun beginsituatie in beeld aan de hand van de Leesscan. - Scholen verankeren lezen in hun jaar- en professionaliseringsplan. - De bibliotheek zorgt voor een kwaliteitsvolle boekencollectie in elke deelnemende school. - Leerlingen lezen kwaliteitsvolle boeken. - Effecten van het project worden gemonitord. Tijdens het tweede projectjaar wil men de werking van het eerste jaar borgen. Daarnaast wil men verbredend werken naar kwetsbare kinderen, alsook betrokkenheid genereren bij ouders en vrijwilligers zodat er continuïteit is na afloop van het project. Toen we startten was de Leesscan nog niet klaar en/of geen communicatie over. We hebben daarom zelf een leesfoto gemaakt. We zouden liever leesfoto lezen omdat leesscan naar een specifiek instrument verwijst dat we niet gebruikten. Anderzijds was onze leesfoto uitgebreider: in beeld brengen van betrokkenheid tijdens leesactiviteiten, technisch leesniveau (AVI-resultaten), begrijpend leesniveau (gestandaardiseerde test), bevraging bij leerlingen, leerkrachten en ouders.

RkJQdWJsaXNoZXIy MTg3Nzk=