Les in lezen 02a Onderzoekslijn 2 Rapport

Les in Lezen: Onderzoekslijn 2 – Verticale en horizontale analyse Lezen op School-projecten 115 - Eerste afname van de Leesscan. - Met ondersteuning van een onderwijsbegeleider ontwikkelen scholen hun eigen plan op basis van de Leesscan. Het project voorziet de contouren maar het plan is schoolspecifiek aangezien scholen zelf hun prioriteiten kunnen stellen. - Zes schooloverstijgende netwerkmomenten waarin leerkrachten die lesgeven in hetzelfde leerjaar samen komen. - Installeren van hardware en software zodat men op de scholen boeken kan uitlenen. - Klasobservaties om leerlingen -en lerarengedrag te observeren. Deze observaties gelden als input voor gesprekken. - Opleidingsvoormiddag voor bibliotheekmedewerkers bij Iedereen Leest vzw. - Verdeling van de magazijnboeken over de deelnemende scholen na analyse van de bestaande schoolbibliotheek. - Uitbreiden van het aanbod binnen de scholen. - Inroosteren van onderwijstijd voor vrij lezen. Een aantal scholen werkten al met de LIST-methodiek voordat ze in dit leesproject stapten, maar in bepaalde klassen verwaterde dit. Naar aanleiding van dit project zijn er opnieuw vaste moment in het lessenrooster. In de projectaanvraag is ook sprake van vormingsmomenten rond effectief leesonderwijs voor het schoolteam, maar deze gingen niet door aangezien de nascholingen voor schooljaar 2020 – 2021 al vast lagen. Projectjaar 2: - Meten en analyseren van: o Evoluties van het leesonderwijs (aan de hand van de Leesscan) o De leesvaardigheden van de leerlingen (technisch lezen, begrijpend lezen en leesmotivatie) - Monitoren van de collectievorming en de ontleningen op school -en leerlingenniveau. - Vormingsmomenten op teamniveau rond het geven van kwaliteitsvolle mini-lessen en het begeleiden van kwetsbare leerlingen. - Schooloverstijgende netwerkmomenten per graad. - Klasobservaties gevolgd oor (peer)gesprekken - Uitbreiding van het aanbod aan de hand van leesinteresses van leerlingen en leerkrachten. - Organisatie van het uitlenen van boeken in de deelnemende scholen. - Extra aandacht voor lezen door structureel vrij lezen, boekengesprekken en leesbevorderende activiteiten (vb. auteurslezing, verteltheater, verhalenwandeling). - Aandacht voor kwetsbare leerlingen: o Binnen de zorgwerking van de school worden leerlingen met moeilijkheden ondersteund. o Huiswerkbegeleiding voor kwetsbare leerlingen - Verbreden van het project naar kleuteronderwijs en secundair onderwijs. - Disseminatie van effectieve praktijken - Laatste afname van de Leesscan in functie van de eindevaluatie. De directeur van de bezochte school vertelde tijdens het interview dat, naast de vernieuwde schoolbibliotheek, het leesbeleidsplan het belangrijkste resultaat is van hun deelname aan het project. Het opstellen van het leesbeleidsplan was ‘zes schooloverstijgende netwerkmomenten’ verplaatsen naar projectjaar 2. Het zijn er eigenlijk meer: per leerjaar, het zorgteam, vorming met iedereen in CC De Rex. De geplande netwerkmomenten in projectjaar 1 werden owv de coronamaatregelen eerst verplaatst en dan geannuleerd. (staat al beschreven bij F.) ‘In de projectaanvraag is ook sprake van vormingsmomenten rond effectief leesonderwijs voor het schoolteam, maar deze gingen niet door aangezien de nascholingen voor schooljaar 2020 – 2021 al vast lagen. ‘ Er vond wel een vormingsmoment rond effectief leesonderwijs plaats – online, door Steven (op 30/11/2020 voor trekkers en directies; op 19/01/2021 voor bibmedewerkers). Voor schoolteams werden vormingen en coachingssessies op maat uitgewerkt op basis van de schooleigen actieplannen. ‘Vormingsmomenten op teamniveau’ – / coaching - inhoud afhankelijk van de schooleigen actieplannen. Schooloverstijgende netwerkmomenten per leerjaar (niet per graad). Klasobservaties gevolgd door (peer)gesprekken. Aandacht voor kwetsbare leerlingen: vormings- en netwerkmoment door Steven voor zorgcoördinatoren en - leerkrachten. Geen zicht op de effecten op de klasvloer (‘leerlingen met moeilijkheden worden ondersteund’ en ‘huiswerkbegeleiding’). Verbreden naar kleuter- en secundair onderwijs Projectjaar 2: lezing Daniëlle Daniëls voor alle leerkrachten van alle deelnemende scholen. (of aanvankelijk niet gepland, dus bij F?) Samenbrengen van ideeën, achtergrondinformatie, inspirerende voorbeelden,… op Padlet. (ook bij F?)

RkJQdWJsaXNoZXIy MTg3Nzk=