Les in lezen 02a Onderzoekslijn 2 Rapport

Les in Lezen: Onderzoekslijn 2 – Verticale en horizontale analyse Lezen op School-projecten 110 o De rol van welzijnsactoren meer uitwerken, bv. door sensibilisering. o Een gemeenschappelijke focus omtrent leesacties in functie van leesbevordering. - Er wordt een blauwdruk voor Leesnetwerken ontwikkeld op basis van de ervaringen van de steden en gemeenten die deelnemen. Hierin wordt algemeen omschreven welke stappen dienen worden gezet voor het oprichten van een Leesnetwerk, welke rol de partners spelen en wat de valkuilen zijn. Ook uitgewerkte initiatieven krijgen hierin een plaats. - In projectjaar 2 wordt een inspiratievoormiddag georganiseerd waarop andere steden en gemeenten worden uitgenodigd. Een ander project van UCLL ontwikkelde een ondersteunende website rond begrijpend lezen op klas en schoolniveau. Deze wordt ook ingezet in dit leesproject. Binnen de school die voor de casestudy werd geselecteerd, lag de focus in het eerste projectjaar vooral op het motiveren van de collega’s zodat acties rond lezen weer onder de aandacht komen. In het tweede jaar wordt gewerkt aan de ontwikkeling van de leesvisie. De zorgcoördinator apprecieerde het dat tijdens de Leesnetwerken veel concrete zaken werden aangereikt zoals bepaalde werkvormen of manieren om ouders naar de school te krijgen. De leerkracht was positief over de verbeterde samenwerking met de bibliotheek. Er wordt nu meer gebruik gemaakt van de themaboxen die worden aangeboden. Maar ze geeft tevens aan dat ze de mogelijkheden van deze samenwerking nog onvoldoende kent. L. Monitoring en evaluatie Op projectniveau: De opzet van het project volgt het EFQM-model voor kwaliteitsstimulering: PLAN, DO, CHECK, ACT. Dit betekent dat collaboratief (beleids)plannen worden opgesteld waar in elke cyclus (jaar 1, jaar 2) naartoe gewerkt wordt door alle partners (PLAN). Daarna volgt een uitvoerings- en experimenteerfase waarbij er op basis van de plannen ruimte is voor een creatieve en passende uitwerking op het lokale niveau (DO). Door een gezamenlijke evaluatie van de realisaties van het project (CHECK) na elke cyclus, worden de plannen bijgestuurd en gezamenlijke vervolgacties geformuleerd (ACT). Binnen het project wordt zelfevaluatie en overkoepelende evaluatie van de kwaliteit van het project gestimuleerd als een structureel onderdeel van de samenwerking. Het doel van de kwaliteitszorg is om de samenwerking tussen de partners en de beoogde uitkomsten van het project te versterken. Op basis van bestaande instrumenten wordt samen met de partners een kwaliteitsinstrument opgesteld in functie van de te behalen doelstellingen. Daarnaast is er op het einde van het eerste projectjaar een bevraging die peilde naar de verwachtingen van scholen en de invulling ervan. Op schoolniveau: Aan de hand van de Leesscan kende de scholen bij aanvang hun sterke en minder sterke punten. Op het einde van het eerste projectjaar werd de Leesscan een tweede keer afgenomen om de evolutie in kaart te brengen.

RkJQdWJsaXNoZXIy MTg3Nzk=