Les in lezen 02a Onderzoekslijn 2 Rapport

Les in Lezen: Onderzoekslijn 2 – Verticale en horizontale analyse Lezen op School-projecten 111 De school gebruikt de OVSG-toetsen om jaarlijks de evolutie van de leerlingen op te volgen. Deze toetsen geven vooral inzage in technisch en begrijpend lezen, maar de school is tevens op zoek naar instrumenten om leesplezier en leesmotivatie te monitoren. De werkgroep lezen bevraagt naast de leerkrachten (zie A. Aanleiding) ook regelmatig de leerlingen vanaf het derde leerjaar aan de hand van een enquête over lezen. In tegenstelling tot wat de werkgroep verwachtte, vinden de leerlingen het vooral belangrijk om goede resultaten op de AVI-toetsen en toetsen begrijpend lezen te behalen. Over leesplezier en -motivatie werd niet gesproken. De resultaten van de enquête wordt doorgegeven naar de collega’s. M. Mate van realisatie De mate waarin de doelen bereikt zijn hangt sterk af van de Leesnetwerken. Indien bepaalde activiteiten in het eerste projectjaar niet doorgingen lag dat aan de coronamaatregelen waardoor het zo goed als onmogelijk was om mensen fysiek samen te brengen. Zo ging de inspiratiedag in projectjaar 1 online door en toch bereikte men een vrij groot publiek. De voorbije twee jaren werkte men in de school hard aan de eigen leesvisie en het leesbeleid. Doorheen de hele schoolloopbaan van de leerlingen is er een structurele aanpak voor lezen, al zijn er natuurlijk nog verbeterpunten zoals de opvolging en evaluatie van de acties. Het leesbeleid is voornamelijk op maat van de school dankzij het werk van de leden van het kernteam. De bijdrage van het Leesnetwerk was in deze minder groot. N. Ervaren effecten De projectcoördinator merkt vooral een effect bij de scholen. Die gingen echt aan de slag met ideeën rond het belang van een aantrekkelijk boekenaanbod, van leerlingen zelf te laten kiezen wat ze lezen, … . Een aantal basisprincipes die voordien nog niet structureel aanwezig waren in de scholen zijn dat nu wel. De zorgcoördinator gaf tijdens het interview aan dat ze al voor de opstart van het leesproject sterk inzetten op lezen. Het Leesnetwerk zorgde voor extra impulsen en ideeën rond leesmotivatie en leesplezier. Uit de online bevraging bleek dat het project heel veel nieuwe ideeën en werkvormen aanreikte waarmee leerkrachten aan de slag kunnen. Eén leerkracht geeft aan dat het project – omwille van covid, maar ook door de grootte van de school – nog onvoldoende geïmplementeerd is. De ideeën en inzicht van het Leesnetwerk hebben nog niet alle leerkrachten bereikt. Ook vaststelling dat de mate waarin het schoolbeleid zich actief engageert voor en soms zelfs participeert aan het leesbeleid van de school, vaak een grote impact heeft op de realisatie van dit leesbeleid. O. Aandachtspunten en randvoorwaarden Aandachtspunten en randvoorwaarden volgens de projectcoördinator: - Hou rekening met de lokale context van de Leesnetwerken. Betrek mensen van de plaatselijke scholen en bibliotheken zodat de focus op de stad of gemeente ligt. - Scholen hebben nood aan begeleiding bij het uitschrijven van een leesbeleidsplan. - Er is een grote nood aan een aanbod voor kinderen wiens moedertaal niet het Nederlands is. De boeken op hun niveau sluiten niet altijd aan bij hun interesses. Aandachtspunten en randvoorwaarden volgens de bezochte school: - Laat scholen van verschillende onderwijskoepels met elkaar in projecten samenwerken zodat er veel kan worden uitgewisseld.

RkJQdWJsaXNoZXIy MTg3Nzk=