Les in lezen 02a Onderzoekslijn 2 Rapport

Les in Lezen: Onderzoekslijn 2 – Verticale en horizontale analyse Lezen op School-projecten 109 rol bij de verduurzaming van het Leesnetwerk. De school zat in een Leesnetwerk met 6 à 7 scholen (de samenstelling wisselde gedurende het project). De zorgcoördinator vond het stimulerend om te horen hoe andere scholen werkten aan het leesonderwijs. Vooral hoe die scholen de acties opvolgen en bestendigen vond zij heel interessant. Het feit dat scholen zelf onderwerpen voor het Leesnetwerk mogen aanbrengen is eveneens een meerwaarde. De geïnterviewde leerkracht maakt wel deel uit van de werkgroep lezen, maar nam niet deel aan de bijeenkomsten van het Leesnetwerk. Zij vindt dat de informatie niet altijd voldoende doorstroomde naar de rest van het team. K. Geplande en uitgevoerde acties Projectjaar 1: - Ieder Leesnetwerk komt vijf keer per jaar – indien mogelijk fysiek - samen. Tijdens deze bijeenkomst is er ruimte voor uitwisseling, professionalisering maar ook praktische zaken zoals het werken met Bieblo om de leesinteresse van leerlingen te leren kennen. - Er worden online vijf tussentijdse ondersteuningssessies aangeboden. - Naast het Leesnetwerk is ook een traject op maat van de individuele school mogelijk. Hierbij wordt vertrokken vanuit de Leesscan. - De Leesscan wordt door de scholen creatief verwerkt tot een Schoolleesportret. - Op basis van de resultaten van de Leesscan gaan scholen aan de slag met het uitschrijven van een leesbeleidsplan. - Om scholen te inspireren bij het uitschrijven van het leesbeleidsplan vindt een overkoepelende studiedag plaats met sessies over de 5 sleutels voor een effectieve leesdidactiek, het implementeren van deze leesdidactiek, het vergroten van leesmotivatie en het uitwerken van een schoolspecifiek leesbeleid. - De leesbeleidsplannen van de verschillende scholen vormen samen het beleidsplan van het Leesnetwerk. - Het leesbeleidsplan wordt met ondersteuning van de projectmedewerkers van UCLL geconcretiseerd door het opstellen van een tijdslijn met concrete acties en bijhorende timing. - Er vinden auteurslezingen plaats. - Elk Leesnetwerk beschikt over een budget om boeken aan te kopen. De bibliotheken kopen deze boeken aan en lenen die uit aan de scholen. - Op het einde van projectjaar 1 wordt de Leesscan opnieuw afgenomen. Dit geldt als startpunt voor projectjaar 2. Projectjaar 2: - De resultaten van de tweede Leesscan maakt het mogelijk om het leesbeleidsplan te evalueren en te verfijnen. Dit gebeurt best samen met het hele schoolteam. - Dit projectjaar worden de deelnemende scholen ook begeleid op inhoudelijk-didactisch vlak, onder meer door: o Een overkoepelende studiedag met sessie op maat van de verschillende leesnetwerken. o De mogelijkheid tot coaching voor de leerkrachten, bijvoorbeeld tijdens een pedagogische studiedag. o Ondersteuning in de operationalisering van het leesbeleidsplan tijdens een personeelsvergadering. o Extra ondersteuning bij het organiseren van leesbevorderingsacties. - Binnen elk Leesnetwerk is er eveneens ondersteuning op maat met focus op een uitdaging in de lokale context, bijvoorbeeld: o Meer inzetten op de actieve rol van de bibliotheek.

RkJQdWJsaXNoZXIy MTg3Nzk=