Les in lezen 02a Onderzoekslijn 2 Rapport

Les in Lezen: Onderzoekslijn 2 – Verticale en horizontale analyse Lezen op School-projecten 108 Tijdens projectjaar 1 werkt men aan volgende doelstellingen: 1. De oprichting van een lokaal Leesnetwerk waarin scholen, de stad of de gemeente en de bibliotheek zijn vertegenwoordigd, met als doel een duurzame samenwerking te bewerkstelligen op het vlak van leesonderwijs en het opzetten van leesstimulerende activiteiten voor schoolgaande kinderen en jongeren. De Leesnetwerken komen vijf keer per projectjaar samen. 2. De creatie van kwaliteitsvolle leesomgevingen en het opzetten van leesstimulerende activiteiten voor schoolgaande kinderen en jongeren uit het basis- en secundair onderwijs, als onderdeel van een sterk taalbeleid op school en in samenspraak met de openbare bibliotheek. 3. Bijdragen tot een succesvolle schoolloopbaan: waarbij een sterke leesvaardigheid en goede beheersing van het Nederlands belangrijke voorwaarden vormen voor schoolsucces en maatschappelijke kansen op lange termijn. 4. Enthousiasme, kennis van en waardering voor het Nederlands verhogen via het versterken van leesbeleid en leesmotivatie. 5. Kennisdeling tussen de initiatiefnemers. Doelstellingen 2 tot en met 5 komen terug in projectjaar 2. Aanvullend is het tijdens dit tweede projectjaar de bedoeling dat de lokale Leesnetwerken verder structureel worden ingebed en dat andere steden en gemeenten worden geïnspireerd om zelf Leesnetwerken in het leven te roepen. De geïnterviewde leerkracht van de bezochte school vertelde dat niet alle klassen nog aan kwartierlezen deden doordat er weinig opvolging was. De werkgroep lezen werd in het leven geroepen om activiteiten rond lezen terug te promoten. Belangrijke aanvulling is dat er zoveel mogelijk gewerkt is op maat van de stad/gemeente, de bibliotheek en de scholen zelf. Uitgangspunt hiervoor was dat we sterk geloven in de aansluiting bij de lokale context en bij de noden die er leven. Dat betekent dat de doelstellingen voor ieder leesnetwerk dezelfde zijn, maar dat de concretisering ervan in de praktijk sterk verschilt. Hetgeen wordt aangehaald in het voorbeeld van de bezochte school, geldt dus wellicht voor deze school in Genk, maar niet voor andere scholen in andere leesnetwerken. J. Partners en samenwerking De eerste Leesnetwerken worden opgestart in de steden Genk en Hasselt en de gemeenten Houthalen-Helchteren en Heusden-Zolder. Deze locaties hebben allen een grote groep leerlingen met hoge SES-indicatie, met een migratieachtergrond en/of een andere moedertaal dan het Nederlands en de nood aan een betere leesvaardigheid en beheersing van het Nederlands is er groot. In elk van deze steden/gemeenten wordt er daarom een Leesnetwerk opgericht dat bestaat uit leerkrachten van lokale scholen (basisonderwijs en secundair onderwijs), (medewerkers van) de bibliotheek en (een medewerker van) de stad of gemeente. Deze Leesnetwerken worden gedurende de tweejarige looptijd van het traject begeleid door leesexperten van de lerarenopleiding UCLL, door de leesorganisatie Iedereen Leest vzw en door een medewerker van de stad of de gemeente. Zij vormen samen een projectteam en zijn samen verantwoordelijk voor de werking van de Leesnetwerken. Daarnaast hebben zij elk een eigen complementaire expertise en rol binnen het project: - De leesexperten van UCLL hebben een ruime ervaring op het vlak van leesdidactiek en leesbevordering in basisscholen en secundaire scholen. De projectmedewerkers van UCLL en Iedereen Leest vzw brengen de verschillende deelnemers samen en geven ondersteuning op inhoudelijk-didactisch vlak. - Iedereen Leest vzw beschikt over een grote expertise op het vlak van leesbevordering, leesinitiatieven en Leesnetwerken. De organisatie vormt ook een rechtstreekse link naar Cultuurkuur, welke scholen actief stimuleert om gebruik te maken van de initiatieven en materialen die door Iedereen Leest vzw worden aangeboden. - De medewerker van de stad of de gemeente zal zich focussen op het realiseren en faciliteren van de samenwerking tussen de scholen, de bib en de welzijnsactoren. Als ‘netwerkmanager’ speelt hij ook een cruciale

RkJQdWJsaXNoZXIy MTg3Nzk=