Les in lezen 02a Onderzoekslijn 2 Rapport

Les in Lezen: Onderzoekslijn 2 – Verticale en horizontale analyse Lezen op School-projecten 107 PROJECT 14. BIB-er en Lees! (UCLL) Bron gewone tekst : projectaanvraag + interview met projectcoördinator en projectmedewerker – d.d. 16 september 2021 Bron tekst italic: interviews met zorgcoördinator en leerkracht – d.d. 25 mei 2022 Aanvullingen projectcoördinator H. Aanleiding Na de tegenvallende PIRLS-resultaten (2016), de Peilingsproef Nederlands (2018) en de PISA-resultaten (2019) kwam het besef dat er actief moet worden ingezet op de versterking van het eigen leesonderwijs, en dit zowel in het basisonderwijs als in het secundair onderwijs. Gezien het feit dat goed kunnen lezen een van de belangrijkste voorwaarden is om actief deel te kunnen nemen aan onze maatschappij en dat een sterke leesvaardigheid een belangrijke hefboom vormt voor schools succes, wil UCLL vanuit dit project kinderen en jongeren meer en liever aan het lezen zetten. Leesmotivatie en leesplezier vormen de motor van veel en goed kunnen lezen en hoewel er reeds vele inzichten en materialen voorhanden zijn is er een knelpunt bij het vertalen van deze principes naar de praktijk. Verder merkt UCLL dat scholen duurzame ondersteuning hierbij nodig hebben. Daarnaast merken ze ook dat scholen en bibliotheken elkaar soms maar moeizaam vinden, en wil men vanuit het project ook daaraan bijdragen. De school bij wie het schoolbezoek doorging, werkte al eerder samen met UCLL rond andere projecten. Uit een bevraging bij de leerkrachten kwam begrijpend lezen opnieuw als focus naar voor, ondanks dat men al drie jaar met Kwartierlezen werkte. De focus op begrijpend lezen lag dus al vast voordat BIB-er en Lees! werd gelanceerd en de school zag het Lezen op School(LoS)-project als een kans om nog extra rond begrijpend lezen te werken. Werken aan lezen sluit ook aan bij het taalbeleid van de stad waar deze school gelegen is. Het gaat steeds om een samenwerking tussen scholen-bib en stad/gemeente (vooral vanuit het oogpunt de leesnetwerken structureel te verankeren)/ Deze gegevens kloppen zeker voor de school die door jullie werd bezocht. Globaal is het wel zo dat er binnen de vier leesnetwerken vooral is ingezet op de samenwerking bibscholen-stad/gemeente met de focus op leesbevordering en het tot stand brengen van een duurzame samenwerking, ook na afloop van het project. Begrijpend lezen kwam eerder vraaggestuurd aan bod (dus afhankelijk van de noden van het leesnetwerk zelf). I. Doelstellingen Het zijn vooral kinderen en jongeren uit gezinnen met een lagere sociaaleconomische status, met een migratieachtergrond en/of leerlingen van wie de thuistaal niet het Nederlands is, die het meest uitvallen voor leesvaardigheid. Daarom vormen zij een belangrijke doelgroep, op wie actief zal worden ingezet. Het project creëert duurzame Leesnetwerken waarbinnen ook wordt samengewerkt met de welzijnsactoren van de stad of gemeente om een betere ontsluiting van het leesaanbod en leesactiviteiten te bevorderen. Het project ‘BIB-ber en Lees! richt Leesnetwerken op in Hasselt, Genk, Heusden-Zolder en Houthalen-Helchteren. Deze Leesnetwerken bestaan uit een partnerschap van lokale scholen, de bibliotheek en de stad of gemeente en hebben als doel leesonderwijs en leesbevordering te versterken door het creëren van intensieve en duurzame samenwerkingsverbanden. De doelstellingen en de beleidskeuzes van ieder Leesnetwerk worden bepaald door de noden of uitdagingen van de scholen en de bibliotheek in de specifieke stad of gemeente en vinden een neerslag in een jaarlijks ‘Beleidsplan Leesnetwerk’ waarin doelstellingen en acties voor dat werkjaar worden opgenomen.

RkJQdWJsaXNoZXIy MTg3Nzk=