Les in lezen 02a Onderzoekslijn 2 Rapport

Les in Lezen: Onderzoekslijn 2 – Verticale en horizontale analyse Lezen op School-projecten 106 Binnen het project werd na de laatste bijeenkomst aan alle betrokkenen gevraagd hoe de ervaringen waren en die bleken positief: men had het gevoel handvatten gekregen te hebben en verder te kunnen. Daarnaast was er in sommige gevallen een mismatch tussen de verwachtingen van de deelnemende scholen of leerkrachten en het projectaanbod. Het ging hier vooral om scholen die meer ontzorging hadden verwacht, terwijl het project duidelijk het eigenaarschap bij de scholen had gelegd (15). Het Boeken Troef! project heeft in de bezochte secundaire school ervoor gezorgd dat er een duidelijker zicht is op wat leerlingen graag lezen. In de intensieve leessessies die georganiseerd worden, krijgen leerlingen inspraak in wat gelezen wordt. Daarbij zijn de directie en adjunct van de directie aangenaam verrast dat er ook diepere, zwaardere thema’s aan bod mogen komen en het niet steeds over meer banale onderwerpen hoeft te gaan zoals spelletjes, een hippe Amerikaanse rapper, etc. Daarnaast blijkt een hoge motivatie van de leerlingen om deel te nemen aan de opleiding tot leesbegeleider (16) en de (voor)leessessies. (15) Deze paragraaf is onduidelijk voor ons. Wat bedoelen jullie met ‘de laatste bijeenkomst’, ‘alle betrokkenen’, wie bevroeg? (16) (aanvulling) De leerlingbegeleider noemden wij in de aanvraag en tijdens het project de Boekentroever. G. Aandachtspunten en randvoorwaarden - Het project werd in een laat stadium goedgekeurd, waardoor het tijdspad in de verdrukking kwam. - Corona heeft voor vertraging gezorgd. Leerkrachten konden daardoor bepaalde zaken niet uittesten vanwege de afwezigheid van leerlingen op school. - Elke leerkracht moet vrijwillig meedoen en de directie moet erachter staan. - Er moet een trekker zijn die verantwoordelijkheid voor het project opneemt. - Iedere partner, school, bibliotheek is met een andere verwachting in dit project gestapt. Niet iedere school heeft er budget voor. 500 euro boekencheque voor een collectie heeft zijn beperkingen. - Volgens de geïnterviewde moet het budget ingezet worden per schoolteam (dus het kleuter- en lagere schoolteam een apart budget) i.p.v. per school), zodat de financiën ook daadwerkelijk worden ingezet voor het beoogde doel. (17), (18), en (19) De geïnterviewde (adjunct-)directie van de school geeft aan dat middelen vanuit de overheid om een project zoals Boeken Troef! te realiseren, blijvend nodig zijn om op de taalvaardigheid van zowel Nederlandstalige als anderstalige leerlingen te kunnen blijven inzetten. Zo ligt het succes van het project mede in het feit dat de kosten van de opleiding van het Lezerscollectief tot leesbegeleider gedragen werden binnen het project Boeken Troef! Een belangrijke factor in het welslagen van het project is de grote, laagdrempelige beschikbaarheid van de projectmedewerkers van ODISEE. Zij stonden steeds klaar om vragen te beantwoorden en gaven ook zelf proactief input aan de school (bv. gedichtje doorsturen, vragen om overleg in te plannen om de voortgang te bespreken, etc.). (17) Dit begrijpen we niet: dit project is opgestart samen met de andere LoS-projecten, vertraging was er (minimaal) door corona. (18) Dit lijken ons opmerkingen van een particuliere school, die niet veralgemeend kunnen worden. (19) (aanvulling op randvoorwaarden) Voor een structurele verankering in het beleid: - Het is belangrijk dat zowel directie als leerkrachten kiezen voor deelname aan het project, het mag geen zaak zijn van één gemotiveerde leerkracht.

RkJQdWJsaXNoZXIy MTg3Nzk=