Les in lezen 02a Onderzoekslijn 2 Rapport

Les in Lezen: Onderzoekslijn 2 – Verticale en horizontale analyse Lezen op School-projecten 105 scholen mogelijk (dus: leesgroep van de leerkracht gelijklopend aan de leesduosessies). D. Monitoring en evaluatie Het project werd geleid door vier lerarenopleiders van ODISEE. Om het project in goede banen te leiden en de gerichtheid op de projectdoelen te bewaken werd er frequent (+/- tweewekelijks) tussen hen overlegd. Bij aanvang van het project werden enkele onderdelen van de Leesscan (11) afgenomen van de deelnemende schoolteams, een meting die op het einde van het project herhaald werd. Hoewel opgezet als een soort van evolutiemeting, zien de projectindieners deze afnames eerder als een formatief instrument dat als aanzet voor gesprek met de deelnemende scholen kon fungeren (12). Via herhaalde intervisiemomenten (soms enkel met scholen of bibliotheken, soms met verschillende groepen stakeholders samen) en via individuele bezoeken aan en gesprekken met deelnemende scholen en bibliotheken probeerden de projectmedewerkers vinger aan pols te houden. Er werd onder meer gevraagd naar noden, vragen, successen en welbevinden. Tijdens deze intervisiesessies werden ook evaluatiegegevens van individuele projectacties (bv. evaluatie na driedaagse opleiding tot leesbegeleider in scholen voor LO en SO; evaluatie van de leesgroepen door de deelnemende leerlingen). In de projectplanning werd een voor- en nameting van de autonome leesmotivatie gepland via een bevraging van leerkrachten en leerlingen. Het is evenwel onduidelijk of deze bevraging heeft plaatsgevonden (12). Tot slot werd tijdens het slotevent (11) de tijd genomen om het project te evalueren met alle aanwezige stakeholders. De school uit de case study heeft d.m.v. een bevraging een duidelijk zicht op welke leerlingen willen deelnemen aan de leesgroepen. Ze merken bij de leerlingen een duidelijke motivatie om te willen deelnemen aan de opleiding en de (voor)leessessies. De opleiding zien de leerkrachten als een zeer belangrijke bijdrage van het project met heel praktische bruikbare tips, concrete materialen zoals lesmappen met teksten en begeleiding. (11) (correcties) De volledige Leesscan werd op elke school afgenomen. Boeken troef! focuste na het begeleidend gesprek rond de resultaten van de volledige Leesscan evenwel op slechts twee domeinen van de Leesscan, met name ‘krachtige leesomgeving’ & ‘breed leesnetwerk’. De evaluatie van het project vond plaats tijdens een gezamenlijke afsluitende intervisie. Het ‘slotfeest’- waar naast de ankerpersonen, de leesduocoördinatoren ook de boekentroevers aanwezig waren- werd per regio georganiseerd. (12) (aanvulling/verduidelijking) • Door de geringe vertraging op het project (omwille van corona) wordt de Leesscan aan het begin van het schooljaar 22-23 afgenomen. • Boekenproevers en -troevers vulden bij de start en op het einde van het duolezenproject een korte vragenlijst in wat hun leesgedrag betreft. E. Mate van realisatie In totaal werden een 16-tal basisschoolteams (13) (verspreid over de vestigingen van 8 scholen) en een 8-tal teams secundair onderwijs actief bij het project betrokken. Uit het tussentijds projectverslag blijkt dat de geplande acties voor het eerste projectjaar allemaal uitgevoerd werden, zij het dat corona her en der voor vertraging heeft gezorgd (14). Zo werd de opstart van de leesgroepen en de bijbehorende intervisiemomenten in de lagere en secundaire scholen verschoven van februari-maart 2021 naar de start van het tweede projectjaar (september-oktober 2021). Ook het duolezen werd omwille van dezelfde reden met enkele maanden uitgesteld, maar vervolgens wel uitgevoerd. Leerkrachten en leerlingen van de bezochte secundaire school volgden de opleiding tot leesbegeleider. Leesgroepen worden georganiseerd op de school. De leerkrachten die de opleiding volgden, komen allen uit verschillende studierichtingen, wat ertoe bijdraagt dat de kennis zich stilaan ook verspreid onder het bredere lerarenteam. (13) (correcties) Het project werd uitgevoerd in 14 basisschoolteams (verspreid over de vestigingen van 7 scholen) en 8 secundair onderwijsteams. (14) (aanvulling) Tijdens projectjaar 1 werd op elke school werk gemaakt van een krachtige leesomgeving en leesbevorderende activiteiten. Enkel het opstarten van leesgroepen met leerlingen moest uitgesteld worden tot projectjaar 2. F. Ervaren effecten

RkJQdWJsaXNoZXIy MTg3Nzk=