Les in lezen 02a Onderzoekslijn 2 Rapport

Les in Lezen: Onderzoekslijn 2 – Verticale en horizontale analyse Lezen op School-projecten 104 reageren. Persoonlijke betekenisgeving en betekenisvolle interactie staan in zo’n samen lezen-sessie centraal. • Intervisies vinden plaats tussen schoolteams en Het Lezerscollectief (9) om ondersteuning te krijgen om met de Samen Lezen-methodiek aan de slag te gaan. • Ook de bibliotheekmedewerker volgde de opleiding tot leesbegeleider en biedt ondersteuning aan de scholen in hun zoektocht naar geschikte teksten. • De bibliotheekmedewerker kan ook zelf een leesgroep opstarten op basis van de expertise m.b.t. de methodiek die hij/zij opdeed tijdens de opleiding. Projectjaar 2 In de kleuterscholen: • Er vindt een (derde) opleidingsdag (10) plaats met thema’s als verhaalkeuze, taalstimulerende activiteiten, (herhaald) interactief vertellen en voorlezen en differentiatie • Kennis en expertise met collega’s wordt gedeeld vanuit een olievlekprincipe en met zicht op duurzame verankering. • De projectmedewerker van ODISEE ondersteunt leerkrachten in hun dagelijkse klaswerking. In de lagere en secundaire scholen: • Leerlingen worden opgeleid tot leesbegeleider volgens de Samen Lezen-methodiek in een driedaagse opleiding door Het Lezerscollectief (10). • Duolezen wordt georganiseerd in de school. De leerling-voorlezer (de boekentroever) is een leerling die veel en graag leest en wordt gekoppeld aan een leerling die jonger en minder gemotiveerd voor lezen is (de boekenproever). Dit kan ook onderwijsniveau-overstijgend worden georganiseerd, waarbij schotten tussen kleuter en lager en/of tussen lager en secundair worden weggehaald. • Bibliotheekmedewerkers ondersteunen de boekentroevers om goede boeken te kiezen (10). In de loop van het eerste trimester van het tweede projectjaar wordt een vormingsvoormiddag georganiseerd voor alle deelnemende schoolteams, die moet resulteren in leesgroepen op school en leesduo’s. Gedurende de ganse projectlooptijd worden alle betrokkenen maandelijks op de hoogte gehouden van het project en worden tips & tricks gedeeld via een nieuwsbrief (10). Afsluitend wordt in elke bib op het einde van het tweede projectjaar een feestelijke afsluiter georganiseerd voor alle betrokken leerlingen en leerkrachten. Intussen volgden drie leraren de opleiding tot leesbegeleider in de bezochte school. Er wordt samen met de leerlingen gewerkt aan genietend lezen. Leerlingen gaan als boekentroever zelf op zoek naar teksten om te lezen en om daarover in gesprek te treden met andere leerlingen. Als boekenproever luisteren ze naar teksten die de leraar heeft gekozen (10). Daarna wordt in gesprek gegaan over de teksten. Een aantal leerlingen in de school kregen zelf ook de opleiding van Het Lezerscollectief (10) hoe je een goede voorlezer kan zijn. Er vindt een opleiding plaats met thema’s als rijke teksten, verhaalkeuze, focus op poëzie, leesstimulerende activiteiten …. In de lagere en secundaire scholen • Leerlingen worden door de projectmedewerkers lager en secundair opgeleid tot Boekentroever en dit in een halve dag. Tijdens de opleiding volgt ook de coördinator van de leesduo’s de opleiding met het oog op verderzetting het daaropvolgende schooljaar. Tijdens een intervisie van ca. 1,5 tot 2u wordt er verderop in het traject ingegaan op vragen en ervaringen van de leerlingen en de coördinator. • Bibliotheekmedewerkers worden betrokken bij de zoektocht naar goede teksten voor het duolezen. Alle Boekentroevers hebben evenwel een eerste verzameling teksten gekregen van de ODISEE-opleider. Tips en tricks worden gedurende de projectlooptijd via mail, TEAMS en intervisiemomenten gedeeld. Na het project kunnen de leerkracht-leesbegeleiders terugvallen op de maandelijkse nieuwsbrief verspreid door het Lezerscollectief en/of op de tips gedeeld op de website van De Boekenhouder. De Boekentroevers krijgen tijdens hun opleiding een bloemlezing van bruikbare teksten voor hun doelgroep – gedichten en (fragmenten van) verhalen - waaruit ze nadien zelf kunnen kiezen. De opleiding tot Boekentroever werd gegeven door de projectmedewerkers. De Boekentroevers lezen tijdens een korte Samen Lezensessie hun tekst aan een Boekenproever en gaan er samen over in gesprek. In een aantal scholen werden de Boekentroevers zelf ook nog voorgelezen door de leerkracht-leesbegeleider en dat tijdens Samen Lezensessies op zijn/haar eigen niveau. Dat was echter niet in alle

RkJQdWJsaXNoZXIy MTg3Nzk=