Les in lezen 02a Onderzoekslijn 2 Rapport

Les in Lezen: Onderzoekslijn 2 – Verticale en horizontale analyse Lezen op School-projecten 103 In projectjaar 1 staat het intensifiëren (8b) van de samenwerking tussen school en bibliotheek centraal. Er wordt nauwe samenwerking georganiseerd tussen de deelnemende scholen en de bibliotheken. De leesteams en bib werken samen onder begeleiding van een projectmedewerker van ODISEE rond het inrichten van motiverende leesplekken met een breed en kwaliteitsvol boekenaanbod op maat van de schoolpopulatie. De bibliotheekmedewerker volgt ook de opleiding tot leesbegeleider (cfr. D. Geplande en uitgevoerde acties) en wordt hierin gecoacht door de projectmedewerker van ODISEE. Dit zorgt ervoor dat er een sterke betrokkenheid van en ondersteuning door de bibmedewerker kan zijn in het kiezen van geschikte verhalen in de scholen door leerkrachten. In projectjaar 2 staat het uitbouwen van een breed leesnetwerk buiten de school centraal. Hiervoor worden overlegmomenten opgezet tussen de leesteams van de verschillende scholen, waarbij kruisbestuiving plaatsvindt tussen leesteams van dezelfde school (waarbij leesteams van kleuter en lager binnen dezelfde school elkaar ontmoeten), van andere scholen en van andere onderwijsniveaus (waarbij kleuter-, lager en secundaire scholen elkaar treffen). Uit zowel de interviews met de directieleden als met de leerkracht van de school uit de case study blijkt de intense samenwerking tussen de school met zowel de projectmedewerkers van ODISEE als met de opleiders van Het Lezerscollectief. Leraren kunnen met hun vragen steeds bij hen terecht. Ook zorgen de projectmedewerkers van ODISEE er mee voor dat het project in hun school levend wordt gehouden door impulsen te blijven geven en door hen proactief concrete tips en tricks aan te reiken. Voor de boeken die gebruikt worden tijdens de leesgroepen kan de school beroep doen op de bibliotheek. leerkrachten. (i.c. mappen, kopies) De leerlingen kiezen tijdens he duolezen vrij uit een bloemlezing, samengesteld door de projectmedewerkers. • Binnen de basisschool was er per niveau een leesteam, maar er werd maar één leesgroep ingericht, i.c. in de lagere school. In de kleuterschool werd er vanuit De Boekenhouder ingezet op verrijking van de boekenhoek en op kwaliteitsvolle interactie rond boeken. • De leerkrachten vinden het zelf kiezen van goede boeken zeer moeilijk. De bibliotheken Aalst en Denderleeuw voorzagen – indien daarom gevraagd – wel in een breed en kwaliteitsvol boekenaanbod, onder andere via boekenboxen. (8) (aanvullingen) • … de andere partners: bib, het Lezerscollectief en de Boekenhouder • In sommige scholen moest de samenwerking tussen school en bibliotheek geïnitieerd worden. B. Geplande en uitgevoerde acties Projectjaar 1 In de kleuterscholen: • Er wordt gewerkt met de methodiek van De Boekenhouder. De Boekenhouder is een opleiding die werd ontwikkeld in een vorig project (cfr. A. Aanleiding) en is gebaseerd op de kenmerken van een rijke geletterde omgeving zoals omschreven in het screeningsinstrument ELLCO (Early Language & Literacy Classroom Observation). • Twee leraren krijgen twee dagen opleiding tot leesbegeleider (9). Hierbij leren ze de kenmerken van een rijke boekenomgeving voor kleuters kennen en leren ze hun eigen kleuterklas screenen op het vlak van boekenaanbod. Daarnaast worden in de opleiding inspirerende voorbeelden aangereikt. • Leraren krijgen begeleiding om de boekenomgeving van hun kleuterklas te verrijken. • De andere kleuterleerkrachten worden betrokken bij het leesproject via een coachingtraject-op-maat door de leesbegeleiders (9) (olievlek-principe). • Samen met bibmedewerkers wordt gekeken hoe het boekenaanbod van de bib kan afgestemd worden op de noden van de kleuterschool. In de lagere en secundaire scholen: • Één leerkracht wordt door Het Lezerscollectief opgeleid tot leesbegeleider volgens de methodiek van het Samen Lezen (ontwikkeld door Jane Davis). In een samen lezen-sessie wordt een verhaal of gedicht voorgelezen aan een kleine groep lezers (maximaal 12). Tijdens het voorlezen worden momenten voorzien waarop deelnemers kunnen (9) (correcties) JAAR 1 In de kleuterscholen: • opleiding tot Boekenhouder • Coachingstraject door de opgeleide boekenhouder In de lagere en secundaire scholen • Intervisies vinden plaats met schoolteams o.l.v. de projectmedewerkers… Na het project blijven de leesbegeleider-leerkrachten evenwel lid van het netwerk van het Lezerscollectief door wie op regelmatige basis intervisies georganiseerd worden (10) JAAR 2 In de kleuterschool

RkJQdWJsaXNoZXIy MTg3Nzk=