Les in lezen 02a Onderzoekslijn 2 Rapport

Les in Lezen: Onderzoekslijn 2 – Verticale en horizontale analyse Lezen op School-projecten 102 vragen bij die als opstart kunnen dienen om een gesprek over de tekst tot stand te brengen en (2) leerlingen luisteren en genieten van een verhaal dat voorgelezen wordt door leerkracht en/of hun medeleerlingen. (4) (correctie) Tijdens jaar 2 richt de begeleiding van de projectmedewerkers zich vooral op de ondersteuning bij het opzetten van leesgroepen (door de leerkrachtleesbegeleider), en het opleiden van leerlingen tot leesbegeleider (de Boekentroevers) van een jongere leerling (de Boekenproever). Op die manier worden leerlingen actief betrokken bij het inrichten van een krachtige leesomgeving en de uitbouw van het leesnetwerk. (5) aanvulling/verduidelijking) Met het oog op de uitbreiding van het leesnetwerk van de deelnemende scholen werden er gezamenlijke intervisiemomenten georganiseerd. Daarnaast hadden de ankerpersonen vaak contact met de bibmedewerker van hun regio. De projectmedewerkers probeerden de coördinatoren van de leesduo’s (een boekentroever gekoppeld aan een boekenproever) zoveel mogelijk aan te zetten om samen te werken met leerkrachten van een ander onderwijsniveau. In de praktijk kozen de meeste coördinatoren voor leesduo’s binnen de eigen school. In een aantal gevallen werden de drempels tussen graden en/of scharnierleerjaren wél overschreden. In die gevallen waren de reacties van zowel begeleidende leerkrachten als leerlingen zelf heel positief. C. Partners en samenwerking ODISEE werkt in het project samen met volgende partners, elk met een (aanvullende) expertise op vlak van lezen: - Drie plaatselijke bibliotheken (Aalst, Denderleeuw, Anderlecht): zij bieden expertise op vlak van jeugdliteratuur en ondersteunen de uitbouw van een stimulerende leesomgeving in de projectscholen en de uitwisseling tussen de scholen en de bibliotheek. - Het Lezerscollectief: hun expertise ligt op het vlak van methodieken Samen Lezen en duolezen. Zij verzorgen de opleiding tot leesbegeleider, zowel aan de leerkrachten en leerlingen van de lagere als secundaire scholen (6). Binnen elke school wordt een leesteam samengesteld om de samenwerking tussen de school en de andere partners (bib en Het Lezerscollectief (8a)) te organiseren. In de secundaire scholen betreft het één leesteam per school; voor het basisonderwijs worden twee aparte leesteams opgericht, één binnen kleuteronderwijs en één binnen lager onderwijs (7). (6) (7) (correcties) • Het Lezerscollectief verzorgde enkel de opleiding van de leerkracht-leesbegeleiders. De opleidingen aan de leerling-boekentroevers werden gegeven door de projectmedewerkers voor lager en secundair. Het materiaal voor de boekentroeversopleiding werd wel in samenspraak met het Lezerscollectief uitgewerkt. Ook zorgden zij voor de (uiterst mooie) vormgeving van het materiaal alsook voor het concrete materiaal voor leerlingen en

RkJQdWJsaXNoZXIy MTg3Nzk=