Les in lezen 02a Onderzoekslijn 2 Rapport

Les in Lezen: Onderzoekslijn 2 – Verticale en horizontale analyse Lezen op School-projecten 97 thema en nemen notities, nadien praten in duo’s over wat ze gelezen hebben en wat dat bijdraagt aan het thema (nieuwe aspecten worden toegevoegd aan de mindmap en in de notities van de leerlingen). o RL2-les (1x/week, 45min; Reading to learn) geïntegreerd in de zaakvakken. Les 1 = gericht op samen lezen en begrijpen van een non-fictie tekst (één open vraag om leesmotivatie te bevorderen). Les 2 = tekst (samen) herschrijven (om leesbegrip te versterken en leren goede alinea’s te schrijven), nadien schriftelijke verwerking van het hele thema aan de hand van de vraag ‘Wat zijn de belangrijkste dingen die jij tijdens deze weken over het thema geleerd hebt?’. In deze lessen wordt ingezet op strategie-instructie (bewustwording van verschillende leesstrategieën). - Vier klas- en schoolbezoeken - Deelnemen aan en organiseren van conferenties en andere fora rond lezen waar tussentijdse ervaringen en good practices worden gedeeld (school <3 onderzoek, leerplancommissies, …). Lange termijn Dit project wordt ingebed in GO! 2030 en zal 10 jaar in beslag nemen. De aanpak wordt structureel verankerd in de driejaarlijkse begeleidingsplannen waarbij innovatieve en evidence-informed praktijken over de niveaus heen (school, scholengroep en centrale diensten) worden verzameld en gedeeld. De inzichten worden ook verder toegepast in andere domeinen (bv. het opzetten van duurzame (lokale) partnerschappen, monitoren van impact, … ). Tijdens het schoolbezoek gaf de leerlingencoördinator aan dat de school 2-3x per week een lesuur inplant voor het project. De leraar start telkens met het voorlezen van een tekst, met nadien een korte bespreking. Nadien gaan de leerlingen 20-30 min aan de slag, waar ook een nabespreking of oefening aan gekoppeld wordt. Door LIST worden leesvragen door de geïnterviewde leerkracht altijd gekoppeld aan nieuwe eindtermen, wat een goede oplossing vormt voor de voorheen vaak te beperkte tekstsoorten. De leraar probeert discussie en interactie tijdens het lezen van teksten te stimuleren, o.a. tijdens de miniles voorafgaand op de leesles. De geïnterviewde leraar probeert bovendien goede voorleesfragmenten te selecteren waar idealiter spanning in zit (zodat leerlingen benieuwd zijn naar het vervolg en zelf verder willen lezen). De leraar leest zelf veel en met plezier leest en dat werkt motiverend. De geïnterviewde leraar probeert boeken in verschillende genres aan te reiken aan de leerlingen. De leraar stuurt de keuze van boeken op basis van het leesniveau (en ervaring en interesses) van leerlingen. Volgens de leerlingenbegeleider reflecteren leraren ook samen met de leerlingen over waarom ze een boek al dan niet uitlezen. Bij OKAN-leerlingen gebruikt de geïnterviewde leraar ook luisterboeken om ervoor te zorgen dat de leerlingen de teksten beter zullen begrijpen, maar er ook van kunnen genieten. De geïnterviewde leraar geeft aan dat hij/zij transfer probeert te veroorzaken tussen de gebruikte leesstrategieën in de vakken Nederlands, geschiedenis en natuurwetenschappen. Het LoS-project zorgde volgens de geïnterviewde leerlingenbegeleider voor een structurele(re) verankering van de initiatieven die reeds plaatsvonden tijdens het pilootproject. Wel geeft deze leerlingenbegeleider aan dat niet alle opgezette acties vanuit eenzelfde leesbeleid vormgegeven worden, maar nog veel op gevoel. … zal minstens 10 jaar … Vanaf volgend schooljaar wordt het LoS-project Boekboxen verdergezet in een duurzame, professionele leergemeenschap, voor bestaande én nieuwe Boekboxscholen. E. Monitoring en evaluatie - De projectcoördinator is verantwoordelijk voor het monitoren en bewaken van de strategische en operationele doelen. Bij alle schoolbezoeken wordt teruggekoppeld naar de stand van zaken van die school.

RkJQdWJsaXNoZXIy MTg3Nzk=