Les in lezen 02a Onderzoekslijn 2 Rapport

Les in Lezen: Onderzoekslijn 2 – Verticale en horizontale analyse Lezen op School-projecten 96 tot op de klasvloer: leesscan afnemen en bespreken, gesprekken over leesbeleidsplan, feedback op maat na observatie in de klas, etc. - Boekboxen met inspirerend aanbod (3x per schooljaar een boekbox met 3 boeken per leerling op basis van de leespaspoorten), samengesteld door de lokale bibmedewerker, het schoolteam en de PBD in rechtstreeks overleg met de leerlingengroepen (aan de hand van www.boekenzoeker.be) met als gevolg een bewustere boekkeuze en meer inzicht in het aanbod. o Bij de boekboxen wordt een TikTokfilmpje opgenomen om de boekkeuze toe te lichten o Een unboxing filmpje wordt opgenomen om de reacties van jongeren op de boekbox te capteren en bestuderen o De boeken worden voorgesteld door de leraar (boekpromotie) o Leesmotivatie triggeren door: rubriek op TikTok ‘5 boeken die mijn leven veranderd hebben’, verhaal in beeld brengen in 30 seconden filmpje, stopmotionfilmpje maken, laten voorlezen, boekboxen voor andere klassen laten samenstellen, functioneel lezen, etc. - Uitbouw en beheer van de klas- en schoolbibliotheek (o.b.v. leidraad uit Nederland). - Ontwikkeling ondersteunend materiaal: een praktische leidraad voor een kwalitatieve lees- en leeromgeving, een leidraad voor een beleidssessie, een boekenlijsten voor de meertalige context, … . - Ontwikkeling van leespaspoorten voor individuele leerlingen: ze leggen leesvoorkeuren en -allergieën alsook leesmogelijkheden en -moeilijkheden bloot. De verschillende leesprofielen krijgen een gezicht in de vorm van een avatar zodat tutors en het schoolteam weten met welke leesmoeilijkheden kinderen kampen (moeilijkheden met fonemisch bewustzijn, klank- en tekenkoppeling, motivatie of gebrekkige woordenschat) en welke passende leesinterventie gebruikt kan worden. - De LIST-didactiek wordt toegepast: een holistische aanpak die streeft naar het verbeteren van leesresultaten en het verhogen van leesmotivatie aan de hand van dagelijkse leesmomenten, met inclusieve benadering van zwakkere lezers. LIST zet in op de transfer van leesvaardigheid naar andere leergebieden en werkt zo aan geletterdheid. - Minilesjes (2-3x per week) waarbij de leraar een leesvraag meegeeft, intussen ook werkt aan woordenschatverwerving en leesstrategieën modelleert. Doorheen het traject worden filmpjes gemaakt tijdens leesmomenten, minilesjes, leesbesprekingen, … en gedeeld met andere scholen via een Padlet. Ook worden bv. de voorbereidingen voor minilessen uitgewisseld via Excel (Thomas More Hogeschool), gekoppeld aan de leerplandoelen (zodat niet elke school opnieuw op zoek moet gaan naar kwalitatief materiaal). - Project wordt in de kijker gezet door website, nieuwsbrieven en sociale media. Geplande acties jaar 2 - DENK! (begrijpend lezen koppelen aan inhoud en vakken): leerlingen lezen binnen één thema minstens twee boeken (zowel fictie als non-fictie) en beantwoorden er vragen over (om hun leesmotivatie te verhogen) Aanpak: leraar activeert voorkennis (via een filmpje, proef, …), maakt een mindmap met nieuwe woordenschat, leerlingen lezen samen teksten o KM-lessen (2x/week, 45min; KiloMeters/KennisMeters): leraar leest fragment uit fictieboek voor dat aansluit bij het thema, bespreekt de inhoud + modelleert hoe je leesbegrip krijgt door over het thema te lezen (bevorderen van doelgericht lezen), nadien lezen leerlingen in een zelfgekozen boek dat aansluit bij het … op basis van interviews met en vragenlijsten voor de leerlingen … … wordt eventueel een TikTokfilmpje opgenomen … We organiseerden hierover een professionalisering, maar niet elke bibliotheek werkte op deze manier. Sommige bibliotheken voorzagen bijvoorbeeld post-its die ze tussen de boeken verstopten om te peilen naar de leesmotivatie en boekkeuze van de leerlingen. … door bijvoorbeeld een rubriek op TikTok … … inspiratie voor boeken in een meertalige context … Bevragingen van leerlingen door middel van klasgesprekken en vragenlijsten: ze leggen leesvoorkeuren … Op enkele scholen werd geëxperimenteerd met DENK!. Volgend schooljaar wordt het LoS-project Boekboxen verdergezet in een duurzame, professionele leergemeenschap waarbij meer scholen inzetten op DENK!. Door een cyclische werking volgens PDCA, werden de acties voor projectjaar 2 bijgestuurd. De brochure als bijlage geeft een overzicht van alle sessies en de bijhorende inhouden. en i.p.v. +

RkJQdWJsaXNoZXIy MTg3Nzk=