Les in lezen 02a Onderzoekslijn 2 Rapport

Les in Lezen: Onderzoekslijn 2 – Verticale en horizontale analyse Lezen op School-projecten 95 gevarieerde en uitdagende collectie, de leesconsulent van de bib adviseert en ondersteunt de deskundige talenbeleidcoördinator van de school; - Universiteit Antwerpen: onderzoek (bv. leespaspoorten ontwikkelen, literatuuronderzoek leesonderwijs, …), studenten inzetten voor tutorstages, werkplekleertaken ‘onderzoekende school’, masterthesissen, etc.; - lerarenopleiding VUB: studenten inzetten voor tutorlezen + nemen didactiek LIST en DENK! op in curriculum; - GO! ouders: betrekken bij tutoring, hoe goede leesomgeving thuis creëren, promotie en bekendmaking project, etc. In de projectaanvraag waren ook Universiteit Gent en HoGent als partners opgenomen, maar die samenwerking ging in de realiteit niet door. De samenwerking en rolverdeling tussen de uiteindelijke partners wordt duidelijk vastgelegd (RACI en RAM). Er wordt daarnaast een draaiboek voorzien voor de structurele samenwerking tussen de school en de lokale bibliotheek (do’s & don’ts + begeleiding voor uitwisseling over de leesvoorkeuren en -ervaringen). Dit draaiboek wordt ook ter beschikking gesteld van scholen en bibliotheken die (nog) niet bij het project betrokken zijn. In (online) lerende netwerken komen de kartrekkers van scholen, bibmedewerkers, onderzoekers, Iedereen Leest vzw en pedagogisch begeleiders/adviseurs samen om met en van elkaar te leren. Ook kunnen scholen aan de hand van leerbezoeken (collegiale visitaties) en onder leiding van de pedagogisch begeleiders een kijkje nemen (met een kijkwijzer) bij collega-scholen die LIST en DENK! al implementeerden en hun good practices willen delen. De geïnterviewde leerlingenbegeleider ervaart veel ondersteuning vanuit de pedagogische begeleidingsdienst (overleg, observaties …) en een zeer nauwe samenwerking met de bibliotheek ten gevolgde van het project (maandelijkse bibliotheekbezoeken; de bib als ontmoetingsplaats). Wat betreft de samenwerking met ouders, geeft de leerlingenbegeleider aan dat er nog veel werk aan de winkel is en ze nog zoekende zijn in hoe ouders meer kunnen betrokken worden. bibliotheek. Eventueel kan u een beletselteken toevoegen na de opsomming. UA: leespaspoorten maken mag weggelaten worden en vervangen worden door ‘ontwikkeling test vloeiend lezen voor de 1e graad SO, ontwikkeling van tutorinterventies op maat van SO, onderzoek vloeiend lezen via comparatief evalueren in Comproved, …’ De info over het draaiboek mag weggelaten worden. … onder begeleiding van … in plaats van … onder leiding van … … ten gevolge van … D. Geplande en uitgevoerde acties Al bestaande acties In 8 scholen werd reeds een pilootproject met de LIST-didactiek doorlopen (Zie A. Aanleiding). Uitgevoerde acties jaar 1 - 16 nieuwe scholen stappen in, naast de 8 pilootscholen (er wordt een intervisie georganiseerd over wat werkt). - Elke school maakt een beginsituatieanalyse op aan de hand van een leesfoto (SWOT-analyse, al dan niet met ondersteuning van de begeleidingsdienst). De school richt een kerngroep op (bestaande uit een directeur, leerlingenbegeleider, taalcoördinator, LIST-leerkrachten en zaakvakleerkrachten) die op basis van deze leesfoto het leesbeleid vormgeven (o.b.v. de pijlers van Iedereen Leest, met ondersteuning en advies vanuit de pedagogisch begeleiders). - Allerlei professionaliseringsinitiatieven worden georganiseerd door de begeleiders PBD GO! in samenwerking met Iedereen Leest vzw: over LIST, DENK!, leespaspoorten, tutorinterventies, AVI-testen, intonatietoetsen, groepsbesprekingen, leesgesprekken, minilesjes, datageletterdheid, effectieve leesdidactiek, koppeling aan leerplan, etc. De focus ligt hier op leraren Nederlands, maar ook andere leraren kunnen vormingen volgen. Er is een verschil tussen de professionalisering in de A- en B-stroom én afhankelijk van waar de school al staat op vlak van leesbeleid en vertrouwdheid met de LIST-didactiek. Op jaarbasis gaat dit over 10-12 sessies. Daarnaast voeren de begeleiders school- en klasbezoeken uit met begeleiding … aan de hand van de leesscan … … die op basis van de leesscan …

RkJQdWJsaXNoZXIy MTg3Nzk=