Les in lezen 02a Onderzoekslijn 2 Rapport

Les in Lezen: Onderzoekslijn 2 – Verticale en horizontale analyse Lezen op School-projecten 94 PROJECT 12. Boekboxen (Pedagogische begeleidingsdienst GO!) Bron gewone tekst : projectaanvraag + interview met projectcoördinator en projectmedewerker – d.d. 14 september 2021 Bron tekst italic: interviews met directie, leerlingbegeleider en leerkracht – d.d. 18 maart 2022 Aanvullingen projectcoördinator A. Aanleiding De nood aan effectief leesonderwijs is een urgente kwestie in zowel basis- als secundair onderwijs (zoals ook blijkt uit resultaten van leerlingen in internationale onderzoeken die peilen naar leesvaardigheid). Naar aanleiding van de vele hulpvragen die de pedagogische begeleidingsdienst GO! kreeg betreffende de lees- en taalvaardigheid van leerlingen uit de B-stroom, werd in 2016 een pilootproject uitgerold waar de LIST-didactiek (Leesinterventieproject voor Scholen met een Totaalaanpak) voor het eerst werd toegepast in de B-stroom. De deelnemende scholen waren enthousiast over dit pilootproject en namen zichtbare resultaten waar op leerlingenniveau. Dit pilootproject vormde dan ook de aanleiding tot dit Lezen op School-project (LoS). Het project komt voor uit: - de stijgende vraag vanuit scholen i.v.m. leesbevordering en literatuuronderwijs; - het gebrek aan een ruim aanbod geschikte boeken voor jongeren in het SO en - de nood aan het betrekken van groepen jongeren die minder of nog niet bereikt zijn wat betreft leesbevordering. Tijdens het schoolbezoek gaf de leerlingenbegeleider aan dat leerlingen lezen tot voor kort als een opgave zagen. De school wil leerlingen terug motiveren om (genietend) te lezen en wil tegelijkertijd ook het taalbegrip (woordenschat) verbeteren. B. Doelstellingen Het doel is de leesvaardigheid van leerlingen van de eerste graad secundair onderwijs te verbeteren (zowel in A- als in Bstroom als enkele klassen uit OKAN en BuSO). Het project wil inzetten op een sterk leesbeleid en een doordachte didactische aanpak in scholen (als onderdeel van een breder talenbeleid, liefst in een regio waar kinderen minder in contact komen met Nederlands). Men wil leesbevorderende acties opzetten aan de hand van de LIST-didactiek. Concreet zijn de doelen: - de betrokken leerlingen meer boeken laten lezen (kwantiteit) - de betrokken leerlingen kwalitatief beter leren lezen (technisch lezen met AVI-niveau hoger dan E7; ‘eerst leren lezen, pas dan lezen om te leren’) en hen zo geletterd laten uitstromen met oog op gelijke onderwijskansen en de basisgeletterdheid in de 1ste graad SO - inzetten op lezen om te leren d.m.v. leesstrategieën vanuit de DENK!-didactiek - inzetten op leesplezier en -motivatie (autonomie in de boekkeuze uit een actueel en gevarieerd aanbod op maat) Met een combinatie van de LIST- en DENK!-didactiek wil het project tegemoet komen aan de vijf sleutels van effectief begrijpend lezen. Men wil jongeren ontwikkelen tot zelfstandige, gemotiveerde en bedreven lezers. Het project streeft naar een duurzame samenwerking tussen scholen en bibliotheken opdat het project na afloop zelfstandig verder groeit naar de andere graden van het secundair onderwijs. Eventueel toevoegen na de opsomming van de doelen: Samengevat gaat het om meer lezen, beter lezen, gemotiveerd zijn om te lezen én lezen om te leren. Die 4 doelstellingen vormen het fundament van het project Boekboxen. Laatste zin: … verder groeit naar de andere graden en finaliteiten van het secundair onderwijs. C. Partners en samenwerking De pedagogische begeleidingsdienst GO! werkt samen met: - Iedereen Leest vzw: vooral een adviesrol i.v.m. het boekenaanbod en het bibliotheeklandschap; - een aantal lokale bibliotheken (de krook in Gent, bib St.-Niklaas, bib Wetteren, bib Hamme, bib Herzele en bib de munt Brussel): aanleveren boekboxen, organisatie bibbezoeken, creëren van een inspirerende leesomgeving met een actuele, De Krook (hoofdletters) De opsomming van de bibliotheken is niet volledig: elke Boekbox-school heeft samengewerkt met de lokale

RkJQdWJsaXNoZXIy MTg3Nzk=