Les in lezen 02a Onderzoekslijn 2 Rapport

Les in Lezen: Onderzoekslijn 2 – Verticale en horizontale analyse Lezen op School-projecten 90 waarvan elke bibliotheek indien nodig ook een aantal exemplaren kon aankopen met steun van het project. Aanvullend werden activiteiten voorzien die inzetten op interactie en creativiteit rond de gelezen boeken. Leerlingen werden voor de leesgroepjes aangemeld en ingeschreven via (de zorgcoördinator van) hun school. 2. De projectcoördinator ontwikkelde materialen voor gebruik tijdens het project. Deze materialen werden via een website ter beschikking gesteld aan leraren, zorgcoördinatoren en bibliotheekmedewerkers (https://www.vlaamsbrabant.be/nl/leeshelden). - Draaiboek voor de bibliotheken als ondersteuning bij projectuitvoering (m.i.v. een individueel digitaal kennismakingsgesprek waarbij het draaiboek wordt overlopen). - Activiteitenfiches bij de geselecteerde boeken met daarop suggesties van verwerkingsactiviteiten (+ lijst met benodigde materialen) - Een inspiratieboekje dat kon gebruikt worden bij het afsluitend moment voor elk leesgroepje. - Twee lessenpakketten voor leraren 2de en 3de leerjaar om gedurende 6 lesuren rond boeken en lezen aan de slag te gaan. Bij het opmaken van de lessenpakketten werd o.m. rekening gehouden met de aanbevelingen van de Taalraad en de sleutels voor effectief begrijpend lezen van de Vlor. De bibliotheken kregen de opdracht om het lessenpakket bekend te maken bij de scholen uit hun gemeente en hen aan te sporen om het te gebruiken. 3. Binnen elke gemeente werd regelmatig overleg georganiseerd (werkgroep) tussen de bibliotheek en de deelnemende scholen om elkaars noden te leren kennen en samenwerking te versterken. Onder begeleiding van hun bibliotheek werden de scholen gestimuleerd om de Leesscan af te nemen als aanzet om aan hun leesbeleid te werken. Verder werd hierrond evenwel geen structurele begeleiding van de scholen voorzien. 4. Vrijwilligers en zorgcoördinatoren van scholen kregen vorming. Deze vorming was gericht op het leren begeleiden van leerlingen met een leesachterstand en werd verzorgd door vzw Narrata (na afhaken van vzw De Horizon). Vzw De Horizon had al een eerste versie van deze vorming uitgewerkt in kader van het project “Leeshelden” in SintPieters-Leeuw (zie A. Aanleiding). De vorming (1,5u) zou zich richten op het leren toepassen van de ‘Connect Lezen’-methode, maar ook op het versterken van leesmotivatie (zie ook F. Mate van realisatie). De vorming werd 5x gegeven in het eerste projectjaar en 8x in het tweede projectjaar. Er werden per leesgroepje 7 verschillende boeken voorzien. Van deze 7 boeken werden telkens 6 exemplaren aangekocht (5 kinderen + 1 begeleider) door de provincie. De bibliotheken moesten dus geen materialen voorzien, ze kregen alles aangeleverd. 4 lessenpakketten (de laatste twee werden recent ontwikkeld en online geplaatst, in september worden ze in de scholen verspreid) Sommige bibliotheken onderhielden een werkgroep, anderen eerder individueel contact met de scholen. Afhankelijk van de werking. Met het stopzetten van de samenwerking met vzw De Horizon werd de Connect Lezen-methode evenzeer opgegeven. Dit bleek een methode die niet haalbaar was voor leeshelden. Er werd in de plaats geopteerd voor een variatie aan leesmethodieken en er werd creatieve vrijheid gegeven aan de begeleiders om zelf ideeën uit te werken. Deze nieuwe vorming werd 8x gegeven in het najaar van 2021 en 4x in het voorjaar van 2022. E. Monitoring en evaluatie De opvolging van het projectverloop was in handen van de projectcoördinator die vooral via individuele contacten met bibliotheken vinger aan de pols hield. Wanneer leerlingen door de school werden ingeschreven voor een leesgroepje werd van hen ook hun huidige AVI-niveau opgevraagd. Van de begeleidende vrijwilligers werd gevraagd om per leerling na elke sessie aan te geven wat er tijdens de sessie goed liep en wat niet. Deze informatie werd vervolgens aan de projectcoördinator en aan de school bezorgd. Er werd Het huidige AVI-niveau én bijkomende info omtrent leesmotivatie en leeshouding.

RkJQdWJsaXNoZXIy MTg3Nzk=