Les in lezen 02a Onderzoekslijn 2 Rapport

Les in Lezen: Onderzoekslijn 2 – Verticale en horizontale analyse Lezen op School-projecten 89 PROJECT 11. Leeshelden (Provincie Vlaams-Brabant) Bron gewone tekst : projectaanvraag + interview met projectcoördinator – d.d. 9 september 2021 Bron tekst italic: interview met directeur – d.d. 25 mei 2022 Aanvullingen projectcoördinator A. Aanleiding Het Lezen op School-project “Leeshelden” is een versterking en uitbreiding van het gelijknamige project dat in 2019 werd opgestart door de bibliotheek van Sint-Pieters-Leeuw. Zij startten met dit project vanuit de vaststelling dat er zich kinderen met een wat zwakker leesniveau aanmeldden voor deelname aan de Kinder- en Jeugdjury. Veel bibliotheken waren geïnteresseerd in het initiatief van de collega’s in Sint-Pieters-Leeuw, waardoor de Provincie Vlaams-Brabant een aanleiding zag om het lokale “Leeshelden”-project te verruimen. B. Doelstellingen Het project wilde (1) de leesachterstand van leerlingen uit het 2de en 3de leerjaar van het lager onderwijs aanpakken en (2) de leesmotivatie bij deze leerlingen verhogen. Daarmee wilde het project inzetten op een sterkere taalontwikkeling van het Nederlands en een vlottere schoolloopbaan bij de betrokken leerlingen. Het project stelde als doel om 10 bibliotheken, 10 scholen en 150 leerlingen te bereiken in het eerste projectjaar en 20 bibliotheken, 20 scholen en 300 leerlingen in het tweede projectjaar. Per bibliotheek bereikten we steeds meer bibliotheken dan vooropgesteld (minimaal 1 deelnemende school). Er namen per bibliotheek tot 7 scholen deel. Een van onze doelstellingen was namelijk zoveel mogelijk scholen betrekken bij het project. C. Partners en samenwerking In het project Leeshelden” werkte de Provincie Vlaams-Brabant aanvankelijk samen met vzw De Rand (Wemmel), vzw De Horizon (Sint-Genesius-Rode) en de regiobib Pajottenland & Zennevallei, een samenwerkingsverband tussen 14 openbare bibliotheken uit de Vlaamse Rand. Terzijde is vzw De Rand ook uitvoerder van een tweede Lezen op School-project, m.n. “Lezen met klasse”. De samenwerking met vzw De Horizon werd evenwel in de loop van het eerste projectjaar afgebroken. Een specifieke reden, naast de vermelding dat de contacten moeizaam verliepen, werd hiervoor niet gegeven. De rol van vzw De Horizon werd vervolgens overgenomen voor vzw Narrata. Het project werd geleid door een stuurgroep, waarin naast de voltijdse projectcoördinator (in dienst van Provincie VlaamsBrabant) ook vertegenwoordigers van elk van de projectpartners een plaats kregen. Tijdens de vergaderingen van de stuurgroep was er ruimte voor intervisie met het oog op het identificeren van succesfactoren en knelpunten. De stuurgroep won indien nodig ook advies in bij het Agentschap Integratie en Inburgering en Iedereen Leest. D. Geplande en uitgevoerde acties 1. Leesgroepjes. In elke deelnemende bibliotheek werd een leesgroepje van een 15-tal leerlingen met een leesachterstand en/of met een lage leesmotivatie opgericht. Elk leesgroepje werd in kleinere deelgroepjes van 5 leerlingen verdeeld, afhankelijk van het leesniveau van de betrokken kinderen. Tijdens 10 bijeenkomsten van 1,5u las elk deelgroepje in totaal drie voor hen geselecteerde boeken onder de begeleiding van een vrijwilliger (hogeschoolstudent). Deze boeken werden geput uit een lijst van 20 voor het project geselecteerde boeken, Er werden per bibliotheek 3 leesgroepjes van maximaal 5 kinderen opgericht. Groep Geel= laagste leesniveau; Groep Paars= midden Groep Groen= hoogste leesniveau

RkJQdWJsaXNoZXIy MTg3Nzk=