Les in lezen 02a Onderzoekslijn 2 Rapport

Les in Lezen: Onderzoekslijn 2 – Verticale en horizontale analyse Lezen op School-projecten 84 (vakgroep Onderwijskunde) van de UGent. Beide onderzoeksgroepen hebben een ondersteunende rol en leveren een spreker voor de startdag van het project. Een andere partner die vooral een ondersteunende rol speelt, is CANON Cultuurcel. De pedagogische begeleiders van vier onderwijskoepels – zijnde Katholiek Onderwijs Vlaanderen, GO!, Stedelijk Onderwijs Antwerpen en Provinciaal Onderwijs Vlaanderen - staan in voor ondersteuning op vlak van leesdidactiek, leesbegrip, monitoring en feedback. De intensiteit van deze ondersteuning is afhankelijk van de school en de pedagogisch begeleider. De betrokken bibliotheken nemen lokaal de rol van expert op zich. Zij spelen vooral een rol in het uitwerken van de schoolbezoeken en het uitbreiden van het leesaanbod. Tenslotte zijn er ook de lokale boekhandels. Iedereen Leest vzw stimuleert de deelnemende scholen om samen te werken met lokale boekhandels voor de aankoop van boeken. De 36 scholen die het traject volgen zijn in het algemeen heel gemotiveerd waardoor er weinig afhaken. Maar soms lukt het niet om ten volle aan het project deel te nemen doordat er gedurende de twee projectjaren andere – en vaak meer urgente – prioriteiten op de voorgrond treden. Tijdens het schoolbezoek geeft de directie aan dat door dit project de samenwerking tussen de school en de bibliotheek versterkt is. Tijdens de bezoeken aan de bib wordt ingezet op het ontdekken van de leesvoorkeur van de leerlingen. De bibliotheek was zelf ook vragende partij om de onderlinge banden aan te halen zodat ze meer mensen bereiken met hun eigen projecten. Geen enkele school haakte af. Bij enkele scholen (minder dan 5) was het echter niet evident om de laatste maanden van het project nog contactmomenten in te plannen wegens volle agenda’s bij de schoolteams. D. Geplande en uitgevoerde acties Het project werkt met zes bouwstenen waarvan elke school er een drietal kiest als focus. Deze bouwstenen worden gezien als succesfactoren voor een kwalitatieve leesomgeving: 1) Een gevarieerd en aantrekkelijk boekenaanbod 2) Toegankelijke, zichtbare leesplekken 3) Tijd en aandacht voor leesmotivatie 4) Betrokkenheid van ouders en leerlingen 5) Samenwerkingen met partners zoals de openbare bibliotheek 6) Uitwerking van een structureel leesbeleid Aan deze bouwstenen wordt gedurende het project gewerkt waarbij in projectjaar 1 vooral de focus ligt op visievorming, reflectie en kennismaking met de bib. In projectjaar 2 werkt men vooral aan taal- en leesstimulerende activiteiten en kennisuitwisseling. Het werken aan de bouwstenen krijgt vorm in volgende acties: • Elke deelnemende school stelt een kernteam samen bestaande uit minstens 2 leerkrachten en iemand van de directie. • Tijdens de regionale startmomenten wordt een sessie gewijd aan wat de bibliotheek kan betekenen voor een school om zo de samenwerking tussen beiden te verbeteren. • De Leesscan wordt op meerdere momenten tijdens de twee projectjaren afgenomen.

RkJQdWJsaXNoZXIy MTg3Nzk=