Les in lezen 02a Onderzoekslijn 2 Rapport

Les in Lezen: Onderzoekslijn 2 – Verticale en horizontale analyse Lezen op School-projecten 83 PROJECT 10. Samen bouwen aan een kwalitatieve leesomgeving op school (Iedereen Leest vzw) Bron gewone tekst : projectaanvraag + interview met projectcoördinator en projectmedewerker – d.d. 7 september 2021 Bron tekst italic: interviews met directie, zorgcoördinator en leerkracht – d.d. 22 april 2022 Aanvullingen projectcoördinator A. Aanleiding De dalende leesvaardigheid van leerlingen (zoals ook blijkt uit internationale zoals PIRLS) zorgen ervoor dat Iedereen Leest vzw als culturele vzw een grote opdracht heeft binnen onderwijs. In schooljaar 2019-2020 werkte Iedereen Leest vzw in opdracht van het Departement Onderwijs het piloottraject ‘Maak van je school een inspirerende leesomgeving’ uit. Het huidige Lezen op School-project (LoS) is een opschaling van deze pilot. De twee schooljaren dat het project loopt, bieden mogelijkheden om samen met de scholen en partners een intensiever (leer)traject af te leggen om zo leesstimulerende activiteiten structureel in te bedden. Tijdens het gesprek gaven de directie en de taalcoördinator van de school uit de case-study aan dat uit analyse van de motiveringen voor B en C-attesten taal vaak naar voren kwam als één van de redenen om geen A-attest te geven. Dat was voor hen de aanleiding om aan dit project deel te nemen. Dalende leesvaardigheid én leesmotivatie Elke deelnemende school aan het LOS-traject van IL gaf een motivatie bij haar kandidaatstelling. B. Doelstellingen Dit project heeft vier strategische doelstellingen: 1) Zowel in de klas als op school zijn er zichtbare kwalitatieve leesomgevingen met een uitdagend, recent en divers boekenaanbod; 2) De school werkt vanuit een leesbeleid dat het belang en de rol van lezen en leesmotivatie onderschrijft; 3) Onderwijsprofessionals verbreden hun kennis en expertise inzake effectieve leesbevordering; 4) Cultuur-educatieve leesbevorderingsnetwerken zijn gevormd tussen scholen, bibliotheken en leesorganisaties. Gedurende het project wil men de uitbouw van een kwalitatieve leesomgeving op school tot stand brengen door te vertrekken vanuit een integrale en geïntegreerde aanpak, in te spelen op professionaliseringsnoden bij professionals en het leggen van duurzame banden tussen bibliotheken en scholen. De focus ligt voornamelijk op leesplezier binnen de klas en school. Andere aspecten van lezen zoals ontluikende geletterdheid en technisch lezen komen slechts impliciet aan bod. In dit project werkt men samen met 36 scholen: 24 basisscholen en 12 scholen secundair onderwijs. Deze 36 scholen worden verdeeld in drie regionale clusters. Focus op leesplezier (leesmotivatie) en een kwalitatieve leesomgeving De regionale clusters werden omwille van corona losgelaten: er werd ingezet op digitale bovenlokale ondersteuning doorheen het traject. C. Partners en samenwerking De coördinatie van het project ligt in handen van Iedereen Leest vzw. Daarnaast brengen zij ook expertise over leesbevordering en kwalitatieve leesomgeving en ontsluit deze vzw wetenschappelijk onderzoek naar scholen, bibliotheken en andere actoren. Naast dit project is Iedereen Leest vzw in meer of mindere maten betrokken bij een zevental andere LoSprojecten. Binnen de partners in dit LoS-project bevinden zich twee onderzoeksgroepen van Vlaamse universiteiten, namelijk de onderzoeksgroep Taal en Onderwijs (faculteit Letteren) van de KU Leuven en de onderzoeksgroep Taal, Leren en Innoveren

RkJQdWJsaXNoZXIy MTg3Nzk=