Les in lezen 02a Onderzoekslijn 2 Rapport

Les in Lezen: Onderzoekslijn 2 – Verticale en horizontale analyse Lezen op School-projecten 82 • Het uitwerken van een geïntegreerd taal- en leesbeleid en van een doorlopende leerlijn gebeurt in een basisschool bij voorkeur in een samenwerking tussen de kleuter- en lagere schoolleerkrachten. • Omwille van verschillen in expertise tussen de coaches, waren er volgens de projectcoördinator ook verschillen zichtbaar in de manier hoe coaches ondersteuningsvragen van scholen concreet hebben beantwoord. • De projectcoördinator geeft aan dat het project wel erg veel doelen tegelijk nastreefde en veel acties tegelijk wilde opzetten, waardoor de haalbaarheid wat in het gedrang kwam. • De inzet van één of twee leerkrachten is onvoldoende om een schoolbreed taal- en leesbeleid te realiseren. Een uitgebreider kernteam met daarin een afvaardiging van alle geledingen (bv. graden) van de school biedt volgens de geïnterviewde boekenjuf meer kansen. Zo verhoogt de kans dat informatie, kennis, voorbeelden, tools e.d. beter doorstromen binnen het schoolteam. echter nood aan langdurige(re) projecten om échte verandering te kunnen verwezenlijken. • Wat de voorlaatste bullet betreft: door in jaar 2 nog intensiever met het project bezig te zijn, stellen we wel vast dat we een inhaalbeweging hebben kunnen realiseren. Op alle doelstellingen is vooruitgang geboekt. • Wat de laatste bullet betreft: dat onderschrijf ik volledig, maar zeker gezien corona en het lerarentekort was het niet evident om een ruimer kernteam na te streven. De invulling van 2 leraren + 1 beleidsmedewerker was voor ons een minimuminvulling, die door veel scholen al als erg uitdagend werd omschreven. In het engagement dat scholen moesten onderschrijven voor deelname, werd overigens ook gevraagd om in te zetten op verdere verspreiding van de werkzaamheden in het project naar het volledige schoolteam. De coach volgde dat ook mee op en ondersteunde waar nodig. In de school die werd bezocht voor deze analyse, was het opgenomen engagement bijzonder groot – maar dat was niet voor elke school zo haalbaar.

RkJQdWJsaXNoZXIy MTg3Nzk=