Les in lezen 02a Onderzoekslijn 2 Rapport

Les in Lezen: Onderzoekslijn 2 – Verticale en horizontale analyse Lezen op School-projecten 81 Het vormingsaanbod werd inhoudelijk vormgegeven op basis van de noden van de deelnemende scholen. Dit vormde volgens de projectcoördinator een uitdaging, gezien de diversiteit binnen de deelnemende groep scholen. Ook betekende dit dat concrete realisaties sterk konden verschillen tussen scholen. Op het moment van het interview oordeelde de projectcoördinator dat het project tijdens het eerste jaar wat vertraging had opgelopen, maar zag hij mogelijkheden om dit recht te trekken in het tweede projectjaar. Tijdens dat tweede projectjaar waren intensieve en diepgaande contacten met scholen immers meer haalbaar dan voorheen. De bevraagde leerkrachten gaven aan dat ze eraan twijfelden of sommige van de in kader van “Mee(r)lezers in Gent” geïnitieerde acties wel beantwoorden aan een nood van de school of haar leerkrachten. Het is inderdaad in grote mate gelukt om de achterstand vanuit projectjaar 1 in het tweede jaar in te halen. Dat was wel sterk schoolafhankelijk: in bepaalde scholen was het moeilijker om ingang te vinden dan in andere (bv. door afwezigheden of wissels binnen het kernteam). Aangezien we, zoals hierboven staat, probeerden op diverse noden in te spelen, en die – door de diversiteit van scholen binnen het project – sterk verschilden van school tot school, kan ik me inderdaad voorstellen dat niet elke sessie altijd even relevant was voor elke school, ondanks onze inspanningen om te differentiëren qua programma en insteek (met soms bijvoorbeeld uitgesplitste groepen voor basis en secundair, rond hetzelfde thema). De evaluaties waren echter steevast positief nadien, waardoor we het gevoel hebben dat we bij het samenstellen van het programma doorgaans de juiste keuzes hebben gemaakt. G. Ervaren effecten De projectcoördinator geeft aan dat het na het eerste projectjaar nog te vroeg was om effecten op leerlingenniveau te zien. Bij leerkrachten zien de projectmedewerkers naar eigen zeggen een groter bewustzijn rond leesbevordering en het ondersteunen van de leesmotivatie van leerlingen. Leerkrachten zien ook meer kansen om in hun lessen en/of op school aan leesmotivatie en leesbevordering te werken. Tot slot is volgens de projectcoördinator ook het partnerschap tussen de deelnemende scholen en de bibliotheek door het project versterkt. Daar waar sommige medewerkers van de bibliotheek vóór het project bij leerkrachten weinig bereidheid om rond lezen te werken dachten te zien, heeft het project er o.m. voor gezorgd dat deze medewerkers nu zien dat leerkrachten en scholen wel degelijk aandacht voor leesbevordering en leesmotivatie willen hebben en hier ook concrete acties rond opzetten. Dit is in grote lijnen hetzelfde gebleven in projectjaar 2. Een project van twee jaar – zeker als het gehinderd wordt door pandemieën en een pertinent lerarentekort – is te kort om ook op leerlingenniveau echte verandering te zien plaatsvinden. Dat is iets wat we zullen moeten blijven monitoren op de langere termijn, in de hoop dat scholen kunnen en zullen doorwerken op wat ze in het project geleerd hebben. Het partnerschap tussen Bibliotheek De Krook en scholen is wel stevig versterkt door dit project, geeft De Krook aan, wat een mooi verwezenlijking is. H. Aandachtspunten en randvoorwaarden • Tijd, geld en ruimte, waarvan mensen en tijd vrijmaken de belangrijkste zijn. Er leeft de zorg als er na het project geen coach meer is, of wat in gang is gezet verder aangejaagd kan blijven worden. Er zal aandacht voor moeten komen voor de voortzetting van het project na twee jaar. • De projectcoördinator rapporteert veel verloop in de kernteams in de scholen, waardoor er een bezorgdheid ontstond rond de continuïteit van de expertiseopbouw en -verspreiding in de scholen. • Wat de eerste bullet betreft: aangezien intussen duidelijk is dat de projecten niet verlengd (kunnen) worden, is voor de verankering en continuïteit overleg geweest met de PBD’s (voor ondersteuning in scholen) en met Bibliotheek De Krook (dat intensief op scholenwerking blijft inzetten). Er is

RkJQdWJsaXNoZXIy MTg3Nzk=