Les in lezen 02a Onderzoekslijn 2 Rapport

Les in Lezen: Onderzoekslijn 2 – Verticale en horizontale analyse Lezen op School-projecten 85 • De resultaten van de Leesscan worden onder begeleiding van een medewerker van Iedereen Leest vzw vertaald in schoolspecifieke doelen en acties op korte, middellange en lange termijn. Hiervoor werd een sjabloon ontwikkeld. • Het project voorziet een werkbundel over het uitschrijven van het leesbeleid en er is tevens een webinar over het thema. • Er zijn zowel regionale bijeenkomsten als begeleiding op de school zelf. Trajectbegeleiders komen 1 keer per semester langs op de scholen zelf. • Er gaan pedagogische studiedagen workshops en webinars door met aandacht voor: visieontwikkeling, boekenaanbod, leesmotivatie, … Vaak is dit vraaggestuurd vanuit de scholen. • Het project zet in op een kwalitatieve leesomgeving door het aanbod binnen elke school uit te breiden: o Hiervoor kreeg elke school een budget voor aankoop van boeken en het inrichten van leesplekken. o Iedereen Leest vzw voorzag inspiratielijsten om een actueel en divers aanbod aan te kopen. o Tevens werden de klas- en schoolbibliotheken geëvalueerd met behulp van een kijkwijzer. o De zichtbaarheid van lezen wordt op de deelnemende scholen vergroot door het inrichten van toegankelijke leesplekken en boekenhoeken en de presentatie van boeken in elke klas. o Lezen krijgt een prominente plek doorheen het curriculum en er is aandacht voor een doorgaande leeslijn. • Er wordt gewerkt aan kennisuitwisseling tussen scholen, bibliotheken en Iedereen leest vzw. • Op bepaalde tijdstippen verstuurt men vanuit het project een informatieve nieuwsbrief van dit project aan de deelnemende scholen, bibliotheken, pedagogische begeleiders en andere partners. De begeleiding met betrekking tot het uitschrijven van een schoolspecifiek leesbeleid werd door zowel de directie als de taalcoördinator van de bezochte school aangehaald als een grote meerwaarde van het project. Het schoolspecifieke zit hem onder meer in het feit dat men rekening houdt met de samenstelling van het schoolteam. Meer dan de helft van hen zijn praktijkleerkrachten wat het niet eenvoudig maakt om lezen in alle vakken een plaats te geven. Daarnaast prijzen ze ook de expertise en het netwerk van Iedereen Leest vzw. Deze werden onder andere ingezet om een geschikte workshop te vinden voor de schooleigen pedagogische studiedag. Het budget om nieuwe boeken aan te kopen was vanzelfsprekend heel welkom. Deze school kocht daarmee niet enkel boeken voor de leerlingen maar ook de leerkrachten beschikken nu over een eigen bibliotheek waarin naast algemeen pedagogische literatuur ook vakgebonden publicaties is terug te vinden. De schoolbezoeken door de trajectbegeleider moesten soms vervangen worden door een digitaal overleg. Elke school kon gratis een voorleesworkshop of auteurslezing inplannen als ondersteuning van de leesactiviteiten op school. Iedereen Leest maakte een tussentijds verslag op met praktijkvoorbeelden om de scholen te inspireren: https://www.iedereenleest.be/over-lezen/de-praktijk/vaneen-diverse-boekencollectie-tot-een-uitnodigendeleesplek-hoe-scholen. Naar het einde van het traject documenteerde IL verschillende praktijkvoorbeelden: https://www.iedereenleest.be/over-lezen/nieuws/depraktijk/terugblik-traject-leesomgeving-verslag-enpraktijkvoorbeelden. Die zullen in de zomer van 2022 ontsloten worden in een online leermodule voor de 36 scholen om hen ook na dit traject inspiratie te geven om te blijven inzetten op een kwalitatieve leesomgeving. Zij krijgen ten slotte eind augustus exemplaren van een door Iedereen Leest samengestelde en opgemaakte leeskalender met als doel hen doorheen het komende schooljaar te duiden op allerlei leesbevorderingsinitiatieven waarop ze kunnen aansluiten. De leeskalender bevat ook allerlei thematische lijsten met boekentips. E. Monitoring en evaluatie De Leesscan is door de scholen gebruikt om de staat van het leesonderwijs bij aanvang van het project in kaart te brengen. Daarna legde de school drie prioriteiten vast waar men tijdens het project op wil inzetten. Op het einde van het traject wordt gekeken op welke manier de school gegroeid is. Na elk contactmoment wordt een verslag gemaakt in het logboek. Hierin wordt ook bijgehouden wat de voortgang van de school is betreffende de actieplannen die werden opgesteld. Bij de kandidaatstelling moesten scholen ook zelfinschattingsvragen invullen op vlak van aspecten van een kwalitatieve leesomgeving, kennis over leesbevordering en samenwerking met de openbare bibliotheek. Deze vragen werden herhaald aan het eind van

RkJQdWJsaXNoZXIy MTg3Nzk=