Les in lezen 02a Onderzoekslijn 2 Rapport

Les in Lezen: Onderzoekslijn 2 – Verticale en horizontale analyse Lezen op School-projecten 78 Het project richtte zich op 15 scholen die samen een doorsnede van de Gentse scholenpopulatie vormden, met daarbij basis- en secundaire scholen, scholen voor gewoon en buitengewoon onderwijs, OKAN-scholen, enz. Aanvullend: alle Gentse scholen kregen de kans om zich aan te melden voor het project (met uitzondering van scholen die al deelnamen aan een van de prioritaire nascholingen rond lezen), op basis van dat aanmeldingsformulier maakte Onderwijscentrum Gent een selectie. C. Partners en samenwerking In het “Mee(r)lezers in Gent”-project werkte het OCG samen met de Gentse stadsbibliotheek De Krook, Arteveldehogeschool, Universiteit Gent en Uilenspel vzw (een Gentse vrijwilligersorganisatie die de ontwikkelingskansen van maatschappelijk kwetsbare kinderen en gezinnen wil bevorderen via buurtsolidariteit). De eerste drie partners waren het nauwst bij de uitvoering van het project betrokken. Universiteit Gent en Uilenspel verzorgden enkele sessies in het professionaliseringstraject (zie D. Geplande en uitgevoerde acties), maar waren verder niet echt bij het project betrokken. Het OCG heeft heel wat ervaring in het werken met scholen, o.m. op vlak van leesbevordering, leesmotivatie en het werken met ouders. Aanvullend bracht o.m. de projectcoördinator (vanuit het OCG) ook heel wat expertise op vlak van meertaligheid in onderwijs binnen in het project. Bibliotheek De Krook is inhoudelijk expert op het gebied van boekpromotie en leesbevordering en organiseert o.m. jaarlijks honderden klasbezoeken aan de bibliotheek. Arteveldehogeschool en UGent konden niet alleen heel wat expertise op vlak van taal- en leesonderwijs op tafel leggen, maar ook ervaring in en kennis rond het coachen van schoolteams, het opleiden van leraren (AHS) en diversiteit (UG). Uilenspel droeg bij vanuit de aanwezige expertise studiebegeleiding en lezen. D. Geplande en uitgevoerde acties Het projectteam bracht in kaart welke initiatieven er rond leesmotivatie en leesbevordering in Gent al bestaan. Tijdens het eerste projectjaar werden instrumenten gezocht en indien nodig ontwikkeld om deze al bestaande initiatieven te evalueren en hun effecten in kaart te brengen (o.m. Leeskracht, Boek op bezoek, Samen Lezen en Vertelfestivals). Het is onduidelijk in hoeverre deze evaluatie ook gebeurd is, o.m. omdat het niet eenvoudig bleek om te bepalen hoe effecten van deze initiatieven dan precies zouden moeten bepaald worden. Er werd met de 15 deelnemende scholen een intensief coaching- en professionaliseringstraject gelopen, waarbij de focus lag op het opmaken en implementeren van een sterk en geïntegreerd taal-leesbeleid. Deze 15 scholen werden geselecteerd uit een ruimere groep op basis van een startbevraging rond de huidige leespraktijk, de leervragen en het beoogde engagement. - Het coaching- en professionaliseringstraject werd primair gericht op de leden van de kernteams in de scholen. Bibliotheekmedewerkers kregen de kans om aan te sluiten. - Daarnaast legde het traject specifieke focus op een aantal doelgroepen (leerlingen met thuistaal niet-Nederlands, (OK)AN-leerlingen, leerlingen met een verhoogd risico op vroegtijdig schoolverlaten). - In elk van de scholen werd de leesscan ingevuld door het kernteam om een beginanalyse te maken van het leesbeleid en de leespraktijk op school. Dit kernteam bestond uit minstens drie schoolteamleden, met minstens één beleidsmedewerker en minstens twee leerkrachten. • Het in kaart brengen van al bestaande initiatieven gebeurde voor alle duidelijkheid enkel binnen de organisaties van de projectpartners (die uiteraard wel een groot deel van de in Gent genomen initiatieven rond lezen afdekken, maar niet alles). • Er was, naast het coachings- en professionaliseringstraject voor scholen, ook een apart professionaliseringstraject voor bibliotheekmedewerkers. De frequentie daarvan lag lager, om medewerkers van de bib ook de kans te geven aan te sluiten bij de sessies voor de scholen – aangezien dat hun kennis verder uitbreidde en de samenwerking tussen bibliotheek en scholen kon helpen versterken. Naast het kernteam konden ook andere schoolteamleden aansluiten op de sessies, om maximaal de continuïteit te waarborgen (ervoor

RkJQdWJsaXNoZXIy MTg3Nzk=