Les in lezen 02a Onderzoekslijn 2 Rapport

Les in Lezen: Onderzoekslijn 2 – Verticale en horizontale analyse Lezen op School-projecten 77 PROJECT 09. Mee(r)lezers in Gent Bron gewone tekst : projectaanvraag + interview projectcoördinator Onderwijscentrum Gent – d.d. 07.09.2021 Bron tekst cursief: interview projectmedewerkers: leerkracht en boekenjuf – d.d. 21.04.2022 Aanvullingen projectcoördinator A. Aanleiding Heel wat stakeholders (scholen, onderwijskoepels, bibliotheek, Onderwijscentrum Gent, enz.) zetten de afgelopen jaren in op het bevorderen van leesmotivatie en leesvaardigheid. Er was echter weinig samenhang tussen de verschillende initiatieven en bovendien was er niet altijd een duidelijk resultaat. Ook Gentse scholen rapporteerden dat ze de leesvaardigheid en -motivatie bij hun leerlingen zien dalen. Het Onderwijscentrum Gent (OCG) nam daarom initiatief om het LoS-project “Mee(r)lezers in Gent” in te dienen om zo voor meer samenhang en meer resultaat te zorgen. Ook de vaststelling dat de boekencollecties van veel scholen slecht uitgebouwd of gedateerd zijn, was volgens de projectcoördinator een stimulans om dit project in te dienen. Het project bouwde voort op verschillende al bestaande projecten en samenwerkingsverbanden (o.m. Boekenbezoek en Vertelfestival van het OCG, prioritair nascholingsaanbod begrijpend lezen door Arteveldehogeschool, samenwerking tussen OCG en De Krook). • In het lijstje met stakeholders zou ik ook nog de verschillende lerarenopleidingen willen vermelden – een belangrijke partner in initiatieven rond leesbevordering, vandaar dat die ook meegenomen zijn in ons project. • Het ging ons eerder om rendement dan om resultaat: we stelden vast dat de uitkomsten niet altijd niet in verhouding stonden tot de tijd, mensen en middelen die werden geïnvesteerd in leesbevorderingsacties, en dat de doelgroep niet altijd even goed werd bereikt. Er was doorgaans wel een bepaald resultaat, maar dat lag niet in lijn met wat erin werd geïnvesteerd. • Correcties in bestaande projecten en samenwerkingen: niet Boekenbezoek, maar Boek op bezoek. Arteveldehogeschool was slechts een van de aanbieders van de prioritaire nascholingen rond lezen. De Krook werkte en werkt ook intensief samen met de Gentse scholen, niet enkel met Onderwijscentrum Gent. B. Doelstellingen Dit Lezen op School-project had vier strategische doelstellingen: (1) het in kaart brengen, versterken en verbinden van leesbevorderingsinitiatieven op Gentse scholen, (2) op elke deelnemende Gentse school een geïntegreerd taal-leesbeleid stimuleren en implementeren, (3) de leesmotivatie van kinderen verhogen door het uitbouwen van een brede leesomgeving voor kinderen, jongeren en hun ouders, leerkrachten en tussenpersonen binnen en buiten de school, en (4) acties en initiatieven binnen dit project monitoren, evalueren en verduurzamen. In het projectplan werden deze overkoepelende doelstellingen vertaald in niet minder dan twintig operationele doelstellingen, waarvan er sommige erg concreet waren (bv. “Het kernteam van elke deelnemende school brengt aan de hand van een leesfoto de noden en mogelijkheden rond lezen op school in kaart.”), maar andere eerder vaag (bv. “Het kernteam van elke deelnemende school zet in op collectieve leerprocessen, school- en netoverstijgend, om zo ervaringen en expertise uit te wisselen met andere (deelnemende) scholen en de opgedane kennis verder te verspreiden.”). Aan elk operationeel doel werden succesindicatoren verbonden, waarvan het de bedoeling was om deze indicatoren tijdens de evaluatie op het einde van het project opnieuw ter hand te nemen.

RkJQdWJsaXNoZXIy MTg3Nzk=