Les in lezen 02a Onderzoekslijn 2 Rapport

Les in Lezen: Onderzoekslijn 2 – Verticale en horizontale analyse Lezen op School-projecten 76 - Door het project zijn enkele leraren uit de bezochte school opnieuw (graag) beginnen lezen, ook leraren die voorheen geen lezers waren, gaan nu vol enthousiasme op zoek naar goede jeugdboeken. Op die manier worden ze bovendien een beter rolmodel voor hun leerlingen. 8 Aandachtspunten en randvoorwaarden • Tijd en middelen zijn noodzakelijk, zowel voor de begeleiding van scholen als voor de scholen zelf (bv. voor een schoolbib). • Een goed beleid (ondersteuning en opvolging door de schoolleider) en een sterke visie waar de hele school achter staat (een breed draagvlak) zijn essentieel. • De leraren en projectmedewerkers moeten enthousiast meewerken en achter het project staan. Bovendien is competentie van de betrokkenen ook een belangrijke randvoorwaarde om dit tot een succes te brengen. • Het betrekken van het hele schoolteam (ook ouders) is een voorwaarde om te komen tot een kwaliteitsvol en gedragen leesbeleid op school. • Bijdrage van de leerlingen bij het leesbeleid is nodig om autonome leesmotivatie te verhogen (aansluiten bij hun leefwereld). (11) - Volgens de geïnterviewde directeur en logopediste is het van belang dat de genomen beslissingen en acties afgestemd worden op de schoolcontext. - Gedragenheid door het hele team en ondersteuning van de schoolleider zijn voorwaarden voor succes. Om die gedragenheid te bekomen heeft men met het hele team de visie bepaald en komt het leesbeleid telkens opnieuw aan bod in personeelsvergaderingen. - Daarnaast vormt de aanwezigheid van voldoende middelen (o.a. voor de uitbouw van de schoolbib) een voorwaarde om dit project te doen slagen op lange termijn. Het schoolteam moet bovendien tijd mogen/kunnen nemen om een project zoals dit te verwezenlijken. - De drempel om boeken te ontlenen moet zo laag mogelijk gehouden worden voor leerlingen. - Een voorwaarde is dat leraren zelf graag lezen. (11) leesbeleid is een meerwaarde om Hieronder nog een aanvulling bij de tekst hiernaast: Een voorwaarde is dat leraren zelf graag lezen of er op zijn minst het belang van inzien.

RkJQdWJsaXNoZXIy MTg3Nzk=