Les in lezen 02a Onderzoekslijn 2 Rapport

Les in Lezen: Onderzoekslijn 2 – Verticale en horizontale analyse Lezen op School-projecten 75 - Uit de vragenlijst blijkt dat de bezochte school nog weinig met het project aan de slag ging in de klas. Dit klopt niet want: Er werden tijdens het project onlinecontacten gelegd met de plaatselijke bibliotheek die haar aanbod voor de school voorstelde. De school maakt gebruik van boekenkoffers met een thema. Er is een ouder betrokken binnen het kernteam die mee het leesbeleid uitwerkt. Tijdens het project kreeg elke leerkracht die betrokken is de kans om een proefles samen met de begeleiders uit werken. Van elke les is een voorbereiding en een videopname die beschikbaar is voor het team ter inspiratie. 7 Ervaren effecten - Na projectjaar één merken de projectcoördinatoren op dat ze tot nu toe voornamelijk leraren hebben bereikt, de effecten naar leerlingen toe zullen pas vanaf jaar 2 merkbaar worden. - De betrokken leerlingen zijn enthousiast over het hele ‘leesverhaal’. Er zijn bij aanvang bewust ook leerlingen betrokken die niet graag lezen en die na jaar 1 aangeven dat ze lezen leuk beginnen te vinden. - In het secundair onderwijs werden een aantal mooie successen geboekt in jaar 1.(9) - De leraren buitengewoon basisonderwijs waren eerst sceptisch, maar sinds ze betrokken zijn bij het uitwerken van de leeswijzer worden de verwachtingen duidelijker, wat hen rust geeft. De leraren zijn nu wel gemotiveerd om de implementatie door te voeren. Ze zien bovendien in dat ze met kleine ingrepen al veel kunnen bereiken. - Leraren zien door het project het belang van lezen (opnieuw) in en hebben er meer aandacht voor (bewustwording). - De expertise van de verschillende partners wordt verbreed doordat ze leren van elkaar. Er werd bovendien een betere samenwerking tussen de verschillende partners vastgesteld (die duurzaam lijkt te zijn). - De geïnterviewde directeur, logopedist en leraar geven aan dat de kinderen nu meer aan de slag gaan met jeugdboeken, waar voorheen vaak losse teksten werden gebruikt (die telkens opnieuw gelezen werden en vaak niet aansluiten bij de leefwereld van de leerlingen). De schoolbibliotheek wordt steeds uitgebreider nu er (eindelijk) budget is. De inzichten die men meekreeg uit een webinar vanuit Iedereen Leest over hoe je een goed boekenaanbod samenstelt en kinderen stimuleert om te lezen, vormde hierbij een meerwaarde. Boekenzoeker en boekenjeugd zijn platformen waar de school nuttige boekensuggesties op kan vinden. - De bezochte school is tevreden over de ondersteuning van de projectcoördinator (ondersteuning bij het (10)schrijven van de visie die voorheen niet duidelijk was, alles stap voor stap aanbrengen aan volledige team, nieuwe werkvormen omtrent lezen …). ‘Als school alleen was dit nooit gelukt, je hebt iemand nodig die je bij je handje neemt’. - Lezen heeft een belangrijke rol gekregen op school: er wordt meer aandacht aan besteed en leraren maken (meer) bewuste keuzes. - De geïnterviewde leraar geeft aan dat de leerlingen (soms tegen de verwachtingen in) enthousiast lezen in boeken die aansluiten bij hun interesses. (9)en bubao’ toevoegen en ‘een aantal’ schrappen. (10) projectcoördinator vervangen door begeleiders.

RkJQdWJsaXNoZXIy MTg3Nzk=