Les in lezen 02a Onderzoekslijn 2 Rapport

Les in Lezen: Onderzoekslijn 2 – Verticale en horizontale analyse Lezen op School-projecten 74 o uit het buitengewoon basisonderwijs aan de hand van de SRQ-vragenlijst (voor leesmotivatie) en de AVIniveaus, zowel voor technisch als begrijpend lezen - De projectcoördinator begeleidt de kernteams per school (maandelijks overleg om vorderingen te bespreken) en volgt de werking op scholen nauwgezet op (excel-bestand met verslag en stand van zaken van elke actie). o visualisatie van de procesevolutie aan de hand van een digitaal platform, leesmuur, nieuwsbrief, … o kwaliteitsbewaking aan de hand van de PCDA-cirkel o nauwkeurige monitoring van de realisatie van de doelen gebeurt halfjaarlijks o na jaar 1 tussentijdse evaluatie en begeleidingssessie op maat: vastzetten wat gerealiseerd is, stand van zaken opmaken leesactieplan en plannen volgend jaar bespreken - Einde projectjaar 1: UGent brengt de bevorderende en belemmerende factoren van de realisatie van acties in kaart. Op basis van deze resultaten wordt in jaar 2 bijgestuurd. - Einde projectjaar 2: Om een beeld te krijgen van de impact van het project op de leesmotivatie en leesvaardigheid van de leerlingen worden er leerlingengesprekken gevoerd. UGent onderzoekt daarnaast de effect van het project (resultaten zijn de basis voor verdere begeleiding en professionalisering). Scholen zouden zelf ook een effectmeting uitvoeren, maar hoe die concreet in zijn werk gaat is onduidelijk. - Een laatste begeleidingssessie op maat zorgt ervoor dat de duurzaamheid van het traject gegarandeerd wordt. We bekijken samen met het kernteam het gelopen traject en plannen het verdere traject en de verankering binnen de schoolcultuur. kaart. Op basis van deze resultaten wordt in jaar 2 bijgestuurd. Heeft vertraging opgelopen: na het project wordt dit gedaan, met eventuele bijsturingen bij de opvolging van het project. Niet de projectcoördinator maar de begeleiders begeleiden de kernteams via intern overleg. UGent onderzoekt daarnaast de impact van het project (resultaten zijn de basis voor verdere begeleiding en professionalisering). De impact van het project, niet het effect. Laatste zin bij ‘projectjaar 2’ mag geschrapt worden. 6 Mate van realisatie - Door het coronavirus zijn (een aantal) workshops nog niet kunnen doorgaan en hebben de projectcoördinatoren het professionaliseringstraject. Het ontwikkelwerk werd ook bemoeilijkt omwille van het feit dat men inet fysiek mocht samenkomen. In jaar 2 wil men dan ook meer inzetten op fysieke contacten en overleg. - De projectaanpak is niet bijgestuurd doorheen het eerste projectjaar. - Er werd in jaar 1 heel wat aan kennisdeling gedaan, al ging dit allemaal online door. - Doordat de ondersteuning vanuit het project vraaggestuurd werkt, is de (mate van) ondersteuning in de scholen sterk verschillend. - Door het enthousiasme van deelnemende leerlingen uit het secundair onderwijs, wordt het project ook uitgebreid naar andere graden. In het buitengewoon basisonderwijs verlopen de gesprekken met leerlingen minder vlot. - De geïnterviewde directeur en logopedist geven aan dat LIST in zijn geheel te overweldigend is voor het buitengewoon basisonderwijs. Daarom richtte men op de scholen een werkgroep ‘draaiboek’ op die de LIST-didactiek vertaalde naar het buitengewoon onderwijs (om zowel de goede elementen uit LIST als de bestaande goede elementen te behouden). - De geïnterviewde directeur en logopedist geven aan dat de school moeilijkheden heeft met het betrekken van ouders bij het leesonderwijs (omwille van een moeilijk te bereiken publiek). Ook de samenwerking met de bibliotheek verloopt nog niet zoals gewenst, voornamelijk door het coronavirus. - Uit de vragenlijst blijkt dat de bezochte school nog weinig met het project aan de slag ging in de klas. - De school wil in de toekomst het project uitbreiden naar andere doelgroepen toe. Eerste twee punten herschrijven: - Door het coronavirus zijn de workshops online doorgegaan. . Dat bemoeilijkte het opvolgen van de implementatie van het professionaliseringstraject. Het ontwikkelwerk verliep online. In jaar 2 wil men dan ook meer inzetten op fysieke contacten en overleg. - De projectaanpak is niet structureel bijgestuurd, maar heeft een aantal kleine aanpassingen ondergaan doorheen het eerste projectjaar. Schooleigen bestaande groei Hieronder een aanvulling bij de tekst in de linkerkolom. Ook het voorlaatste puntje zouden we willen aangepast zien in de tekst hieronder. deelnemende leerlingen toevoegen: in het kernteam

RkJQdWJsaXNoZXIy MTg3Nzk=