Les in lezen 02a Onderzoekslijn 2 Rapport

Les in Lezen: Onderzoekslijn 2 – Verticale en horizontale analyse Lezen op School-projecten 73 - Sessie voor leerlingen met een leer- en leesbezoek aan de bibliotheek - Klasobservaties per school (a.d.h.v. kijkwijzer leesmotivatie en leesvaardigheid) + reflectiegesprek met de betrokken leerkracht - Slotevent met de voorstelling van de resultaten (8) van het onderzoek met alle partners en deelnemende scholen, maar ook niet-deelnemende scholen en bibs, inspecteurs en begeleiders, departement en kabinet, lerarenopleidingen en het brede onderwijs- en cultuurveld zijn uitgenodigd. Op lange termijn - De pedagogische begeleidingsdienst van POV zal de acties na afloop van het project verderzetten. - UGent zal de onderzoeksresultaten en goede praktijkvoorbeelden delen tijdens de Interprovinciale Ontmoetingsdag - Na afloop van het project zetten we verder in op verbreding (begeleidingstrajecten in andere scholen en nazorg in de scholen die deelgenomen hebben) en op disseminatie via een (netoverstijgende) begeleidingsactiviteiten en één of meerdere wetenschappelijke artikels. - Op lange termijn wil men dit project doortrekken naar andere doelgroepen. - - De visie van de bezochte school werd opgesteld door het hele lerarenteam, met ondersteuning vanuit POV (post-its samenvoegen tot visie) en in de startfase ook in overleg met de andere scholen buitengewoon basisonderwijs. Deze finale visie wordt bovendien gevisualiseerd in de klassen (door een cover story, getekend door een leerling) en voorgesteld door de leraar. - De geïnterviewde directeur geeft aan dat de school een gezellig leeshuisje heeft ingericht (op een centrale plaats op school) waar telkens boeken in thema staan (ook andere inkleding in thema om het leeshuisje aantrekkelijker te maken). Daarnaast worden heel wat leesbevorderende activiteiten opgezet, zoals boekenrestaurants, boekpromotiefilmpjes, poëzieweek, theaterlezen, bibliotheekbezoek … Tijdens dit bibliotheekbezoek merkte de geïnterviewde leraar dat leerlingen moeilijkheden hebben met het vinden van een boek dat aansluit bij hun interesses (daar hebben ze ondersteuning bij nodig). - In het kernteam van de bezochte school start men hun sessie telkens met een minilesje waar men elkaar wil prikkelen met boeken. Door het succes daarvan, besloot het kernteam om nu ook elke personeelsvergadering met een minilesje te starten zodat het hele team geprikkeld wordt. Daarnaast bereiden de leden van het kernteam samen met andere leraren leeslesjes voor en testen die mee uit (om zo voldoende begeleiding te voorzien). (8) voorlopige resultaten - Op lange termijn wil men dit project doortrekken naar andere doelgroepen en naar ouderbetrokkenheid toe Ook het onderzoek samen met UGent zal verder gezet worden. Eerste zin ‘de visie van…’ schrappen want klopt niet met de realiteit. 'Daar hebben ze ondersteuning bij nodig’: schrappen. De tekst van de visie werd ontwikkeld door het kernteam op basis van noden en verwachtingen. De visietekst werd afgetoetst bij het team en met de feedback bijgestuurd. Op basis van de finale tekst ontwikkelde het kernteam een visualisatie. Binnen het LIST-project wordt aandacht geschonken aan ‘kiezen van boeken’. (Zie Leeswijzer). Leerkrachten worden individueel gecoacht om leerlingen bij het kiezen van boeken te ondersteunen. Miniles: waarom niet opnemen dat de onderzoeker ook een minilesje bijwoonde? En hoe dat binnenkwam? 5 Monitoring en evaluatie - Beginsituatieanalyse betreffende de leesmotivatie van leerlingen o uit het secundair onderwijs aan de hand van bevragingen van leraren en leerlingen op vlak van leesbegrip en leesmotivatie (UGent vragenlijst) - Einde projectjaar 1: UGent brengt de bevorderende en belemmerende factoren van de realisatie van acties in

RkJQdWJsaXNoZXIy MTg3Nzk=