Les in lezen 02a Onderzoekslijn 2 Rapport

Les in Lezen: Onderzoekslijn 2 – Verticale en horizontale analyse Lezen op School-projecten 72 4 Geplande en uitgevoerde acties Uitgevoerde acties jaar 1 - Intakegesprek om garantie te bekomen dat het lerarenteam en schoolbeleidsteam voldoende zal participeren voor een volledige periode van twee jaar + om een gedeelde visie over de projectdoelen te bekomen - Schooloverstijgende kick-offdag met 3 workshops (over leesbeleid, leespromotie en leesmotivatie, met interactievormen zoals een stellingenspel, world-café, binnen- en buitencirkel) - Het huidige leesbeleid van de scholen (incl. noden en mogelijkheden) wordt in kaart gebracht door het afnemen van de leesscan (Taalunie), onder begeleiding van Iedereen Leest en POV. - Opstart kernteam in het secundair onderwijs (beleid/directieteam, 2 leerkrachten, 2 leerlingen en een vertegenwoordiging van het taalbeleidsteam op school). In het buitengewoon basisonderwijs werkt het iets anders: het kernteam houdt zich bezig met het beleidsmatige, maar er is ook een team ‘draaiboek’ die echt zaken zoals kijkwijzers en leeswijzers ontwikkelen. In het buitengewoon onderwijs spelen ook de logopedisten en ortho’s een cruciale rol in dit project. - O.b.v. de resultaten van deze leesscan wordt door het kernteam een leesbeleidsplan en actieplan opgesteld, met ondersteuning van de projectcoördinator . (5) - Professionalisering voor leraren (10 sessies in jaar 1, waarvan 3 schooloverstijgend) op maat van de school (via videolessen, webinars, lerende netwerken, lesobservaties, hoekenwerk, (zelf)reflectie en uitwisseling ervaringen …) - Twee sessies voor leerlingen (over mediawijsheid en begrijpend en actief/diep lezen) (6) - Aan de slag met bestaande leesmotiverende initiatieven waarbij interactie wordt uitgelokt, zoals inspirerende leeromgevingen (Iedereen Leest), boekenkoffers, samenleessessies … - Werken aan de informatievaardigheden van leerlingen door het organiseren van workshops, het gebruik van efficiënte zoekrobots en zoekstrategieën, een bibliotheekspel rond privacy (online) … - Organisatie van wervende leespromotiemomenten en verspreiding van bestaand educatief materiaal (van Iedereen Leest en bibliotheken) in scholen: Biblo, Bibster, auteur in de klas, Boektubes, Boekenkoffer, auteurslezing, games als basis voor een verhaal, storytelling, jeugdboekenweek, kinder- en jeugdjury … - Ontwikkeling van ondersteunend materiaal o voor het secundair onderwijs: boekje waarin alle fasen om tot diep lezen te komen zijn in uitgewerkt met voorbeelden (op onderzoek gebaseerd), filmopnames van (model)lessen, lesvoorbereidingssjabloon voor een leesles (met belangrijke aandachtspunten), observatieformulier/kijkwijzer voor klasbezoeken, poster leesABC … o voor het buitengewoon basisonderwijs: leeswijzer waarin de LIST-principes (7) worden vertaald naar het buitengewoon onderwijs (met inspiratie voor leeslessen) - Uitwisseling tussen leraren via lerende netwerken Geplande acties jaar 2 - Ervaringsuitwisseling om het schooleigen leesbeleid te kunnen optimaliseren: inspiratiemoment over scholen heen (successen en valkuilen) - Implementatie van het leesbeleid aan de hand van plan van aanpak dat in jaar 1 werd uitgewerkt - Verderzetting professionalisering (13 sessies in jaar 2, waarvan 6 schooloverstijgend) m.b.t. leesdidactiek, leesbeleid en leespromotie (door co-teaching en preteaching, begeleidingssessie op de klasvloer, bibbezoek, voorbeeldlessen, (zelf)reflectie en ervaringsuitwisseling rond gebruik van verschillende leesstrategieën -en didactieken) (5) met ondersteuning van de projectbegeleiders. (6) Sessies (ipv twee sessies). (7) waarin de LIST-principes worden vertaald (en niet ‘voor effectief leesonderwijs’).

RkJQdWJsaXNoZXIy MTg3Nzk=