Les in lezen 02a Onderzoekslijn 2 Rapport

Les in Lezen: Onderzoekslijn 2 – Verticale en horizontale analyse Lezen op School-projecten 79 - De resultaten van de leesscan werden als input gebruikt voor de inhoudelijke invulling van de coaching- en professionaliseringsactiviteiten. Zo werd de inhoud van de vormingssessies pas gaandeweg vastgelegd, zodat er thema’s aan bod kwamen die afgestemd waren op de noden van de deelnemende scholen. Voorbeelden van thema’s waren het bouwen van een kwalitatieve leesomgeving, het creëren van draagvlak binnen een schoolteam, samen lezen op school, poëzie in de klas, samenwerken met ouders en meertaligheid op school. Ook de vijf sleutels voor effectief begrijpend lezen van de Vlor vormden een inhoudelijke basis voor het traject. - In de planning van het traject waren elk schooljaar 10 vormingsmomenten, 5 individuele coachingsmomenten en 1 netwerkdag voorzien. - Voor de coaching van de scholen zette het project vijf coaches in die elk aan een school verbonden waren. Twee coaches waren in dienst bij het OCG, twee bij de Arteveldehogeschool en één bij De Krook. Deze laatste coach begeleidde en coachte niet alleen enkele scholen, maar ook de medewerkers van De Krook (incl. 7 van haar wijkafdelingen). De coaches kwamen ongeveer maandelijks bij elkaar in een coachesoverleg. - In sommige scholen werden ook studenten van de Arteveldehogeschool ingezet om een antwoord te helpen voorzien op een specifieke begeleidingsvraag (bv. database met leestips en boeken bestemd voor gebruik in OKAN-school). - Enkele concrete materialen die in kader van het project ontwikkeld werden: sjabloon voor leesbeleidsplan, inspiratiegids voor het opstarten van een schoolbibliotheek, Daarnaast werd geïnvesteerd in de uitbreiding van de boekencollecties in De Krook en in de deelnemende scholen. Zo kreeg elke school een budget van ongeveer €1000 voor de aankoop van nieuwe boeken. Daarbij werd gestreefd naar het aankopen van boeken van hoge kwaliteit en naar het verhogen van de diversiteit (naar thema’s, naar talen, naar auteurs,…) in de collecties. Ook werd gewerkt aan manieren om de bestaande collectie van De Krook verder te ontsluiten, vooral in samenwerking met de deelnemende scholen. Er werd een netoverschrijdende intervisiegroep voor pedagogisch begeleiders rond lezen opgericht. Deze kwam elk projectjaar drie keer samen en had expertise- en kennisdeling als doel. Ook bibliotheek De Krook was bij deze intervisiegroep betrokken. Het projectteam ontwikkelde het Vertellement, een reeks van 20 filmpjes waarin hetzelfde prentenboek in evenveel talen wordt voorgelezen. Daarnaast zouden initiatieven genomen worden rond digitaal lezen en digitale bronnen rond lezen. Het was voor de onderzoekers evenwel onduidelijk wat deze initiatieven precies inhielden. Het was de ambitie van het project om te bouwen aan een overkoepelende leesgemeenschap voor kinderen over de scholen heen. Daarbij zou o.m. kunnen voortgebouwd worden op het online Gent Leest platform dat in 2020 werd opgestart en dat (vnl. volwassen) gebruikers de mogelijkheid geeft om boekentips en leuke Gentse leesplekken uit te wisselen. Op 2 juni 2022 werd een afsluitende inspiratiedag rond het “Mee(r)lezers in Gent”-project gehouden. Op deze inspiratiedag werden o.m. praktijkgerichte sessies gepland rond het realiseren van een leesbeleid op school (lager + secundair onderwijs), zorgen dat er zoveel mogelijk van elke school mensen aanwezig waren tijdens de sessies). • Wat de aanstelling van de coaches betreft, vind ik het wel relevant om mee te geven hoe de verdeling in elkaar steekt, aangezien de aanstellingsfracties sterk variëren: o Onderwijscentrum Gent: 1 coach van 50% voor 7 scholen (gefinancierd op projectmiddelen), 1 coach van 20% voor 2 scholen (eigen middelen). o De Krook: 1 coach van 50% voor 4 scholen + medewerkers De Krook (gefinancierd op projectmiddelen) o Arteveldehogeschool: 2 coaches van elk 10%, telkens voor 1 school + begeleiding studenten uit relevante opleidingen voor Ba-proeven en andere opdrachten binnen het project (gefinancierd op projectmiddelen) • Bij het coachesoverleg sloten ook de projectcoördinator en de coördinator van het team Brede School binnen Onderwijscentrum Gent aan. Dat garandeerde de afstemming van het coachings- en professionaliseringswerk in en met de scholen met de andere acties en initiatieven binnen het project en het Onderwijscentrum. • De netoverschrijdende intervisiegroep met PBD’s is niet opgericht specifiek voor dit project, en is evenmin beperkt tot lezen: de groep bestaat al sinds 2017 en gaat in brede zin over taal en meertaligheid. Bij elke bijeenkomst tijdens de looptijd van Mee(r)lezers in Gent was het project wel een agendapunt, om de voortgang op te volgen en ook te verzekeren dat de 15 scholen binnen het project na afloop van Mee(r)lezers terecht zouden kunnen bij hun PBD voor extra ondersteuning. Bibliotheek De Krook was niet (rechtstreeks) bij deze intervisiegroep betrokken. • Wat de leescommunity betreft: Bibliotheek De Krook onderzoekt dit momenteel in samenwerking met Cultuurconnect, dat Gent Leest (en alle vergelijkbare X Leest-werkingen), begeleidt. Een vertaalslag naar kinderniveau blijkt daar niet evident, maar wordt dus

RkJQdWJsaXNoZXIy MTg3Nzk=