Les in lezen 02a Onderzoekslijn 2 Rapport

Les in Lezen: Onderzoekslijn 2 – Verticale en horizontale analyse Lezen op School-projecten 10 zich op verschillende aspecten van het voeren van een LoS-beleid situeren, bijv. visieontwikkeling, materieel-infrastructurele ingrepen, professionalisering, interne expertisedeling,... 5. Monitoring en evaluatie In dit deel geven we zicht op hoe binnen elk LoS-project de voortgang van het project in kaart werd gebracht en welke inspanningen werden geleverd om in beeld te brengen in hoeverre de beoogde projectresultaten ook bereikt werden. Dit wijst op zijn beurt dan weer op de mate waarin een cultuur van kwaliteitsverbetering aanwezig is, ter verdere ondersteuning van het LoS-beleid. 6. Mate van realisatie Hiermee brengen we in kaart in welke mate het LoS-project en de deelnemende scholen de vooropgestelde doelen (cfr. aspect Doelstellingen) hebben bereikt. 7. Ervaren effecten In dit deel geven we een beschrijving van de bijdrage die het LoS-project heeft voor alle betrokkenen. 8. Randvoorwaarden Met oog op lessen te trekken voor de toekomst, brengen we in een laatste aspect in kaart welke aspecten het welslagen van het LoS-project beïnvloedden. Bij deze categorie hebben we ons gefocust op het niveau van het voeren van een ondersteunend (onderwijskundig) schoolbeleid hierbij. Onderzoeksdoel 2 beoogt generieke uitspraken over de 22 LoS-projecten heen. Hiervoor gaan we op zoek naar een aantal algemene kenmerken van de projecten m.b.t. de bovenstaande acht aspecten. Hierbij besteden we voornamelijk aandacht aan de randvoorwaarden voor het succesvol opzetten van een praktijkmodel zoals ‘Lezen op School’. Allereerst bekijken we welke zaken aanwezig moesten zijn in een LoS-project opdat de doelen van het LoS-project ook effectief bereikt werden. Daarnaast bekijken we welke overkoepelende randvoorwaarden overheen LoS-projecten nodig waren om het praktijkmodel ‘Lezen op school‘ tot een succes te maken. We gaan hierbij in op twee belangrijke dimensies bij het opstarten, ontwikkelen (en onderzoeken) van kwaliteitsvol leesonderwijs, dit mee gebaseerd op de inzichten uit het ‘Rapport Onderzoekslijn 1. Umbrella review van effectief leesonderwijs in het basis- en secundair’: • waarbij vanuit het eerste deel ‘Pedagogisch-didactische randvoorwaarden’ duidelijk wordt dat leesonderwijs aan een aantal vormvereisten en didactische voorwaarden zal moeten voldoen om kwaliteitsvol te kunnen zijn • en vanuit het tweede deel ‘Randvoorwaarden qua onderwijskundig beleid’ dat een doelgericht schoolbeleid, met ook de benodigde aandacht voor strategische implementatieprocessen, nodig zal zijn om leesonderwijs concreet tot leven te kunnen laten komen voor alle leerlingen, met betrokkenheid van zoveel mogelijk leden uit een schoolteam. Onderzoeksdoel 3 vormt de brug tussen onderzoekslijnen 1 en 2. Hierbij nemen we de systematische meta-review als kader om de LoS-projecten te beschrijven met betrekking tot effectief leesonderwijs. We gaan na in welke mate de opgezette acties binnen de LoS-projecten stroomlijnen met kenmerken van effectief leesonderwijs. De resultaten hiervan worden in het overkoepelende tussentijds onderzoeksrapport Onderzoekslijn 1 & 2 besproken.

RkJQdWJsaXNoZXIy MTg3Nzk=