Les in lezen 02a Onderzoekslijn 2 Rapport

Les in Lezen: Onderzoekslijn 2 – Verticale en horizontale analyse Lezen op School-projecten 8 1. Inleiding In het voorjaar van 2020 lanceerde het Departement Onderwijs en Vorming van de Vlaamse Overheid de oproep ‘Lezen op school’ (LoS). Het betrof een oproep om taalstimulerende activiteiten Nederlands voor schoolgaande kinderen en jongeren op te zetten in samenwerking met de plaatselijke bibliotheken. Het Departement mikte op een verscheidenheid aan aanvragers, met o.a. scholen, hogescholen, bibliotheken, onderwijskoepels, vzw’s, enzovoort. Zoals aangegeven in de oproep, beoogde de Overheid met deze projectoproep: “het opzetten van duurzame samenwerkingsverbanden voor leesbevordering op school [met een versterkte aandacht voor leesmotivatie en begrijpend lezen]. Via de creatie van kwaliteitsvolle leesomgevingen wil dit traject werken aan leesomkadering, vakdidactiek en het stimuleren van een schoolbreed leesbeleid als onderdeel van het taalbeleid op Nederlandstalige scholen in het Vlaams Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voor leerplichtige kinderen en jongeren. Regio’s waar kinderen minder in contact komen met het Nederlands, zoals de grootsteden en de Vlaamse Rand, krijgen bijzondere aandacht.” In het kader van deze oproep werden 22 LoS-projecten goedgekeurd. De projecten liepen twee schooljaren, met name van 1 september 2020 tot en met 31 augustus 2022 en kenden een maximale subsidie van € 250.000 per project. Dit onderzoeksrapport is één van de deelresultaten van het onderzoeksproject ‘Effectief leesonderwijs in het basis- en secundair onderwijs in Vlaanderen: identificatie en evaluatie van het praktijkmodel Lezen op school’ (kortweg ‘Les in lezen’), dat in opdracht van het Departement Onderwijs en Vorming van de Vlaamse Overheid werd uitgevoerd. In dit onderzoeksrapport, het tussentijds onderzoeksrapport Onderzoekslijn 2, beogen we de evaluatie van het praktijkmodel ‘Lezen op school’. Daartoe maken we een wetenschappelijke analyse van de 22 LoS-praktijken. We gaan na welke initiatieven en activiteiten opgezet zijn naar aanleiding van de oproep ‘Lezen op school’. Ook onderzoeken we op welke manier deze initiatieven en activiteiten zijn onthaald in de onderwijspraktijk. Tot slot wordt de brug gevormd naar de umbrella review die eveneens in het kader van het onderzoeksproject ‘Les in lezen’ werd beoogd (zie Tussentijds onderzoeksrapport Onderzoekslijn 1) en waarbij wordt bekeken in welke mate kenmerken van effectief leesonderwijs aanwezig zijn in en/of geïnitieerd zijn door deze projecten. Concreet stellen we drie onderzoeksdoelen voorop in dit deel van het onderzoeksrapport met bijhorende onderzoeksvragen: 1. Een individuele beschrijving van elk van de 22 lopende LoS-projecten (verticale analyse). Ø Wat is de (gepercipieerde) bijdrage van elk LoS-project aan het leesonderwijs? § Welke initiatieven worden opgezet en/of verder uitgewerkt onder impuls van het LoS-project? § In welke mate worden de initiatieven als succesvol ervaren door de verschillende betrokkenen? 2. Een overkoepelende beschrijving van de 22 lopende LoS-projecten, met als voornaamste focus de randvoorwaarden voor succes (horizontale analyse). Ø Wat is de (gepercipieerde) bijdrage van de LoS-projecten aan het leesonderwijs in Vlaanderen? § In welke mate worden de LoS-projecten als succesvol ervaren door de verschillende betrokkenen? § Welke (gepercipieerde) randvoorwaarden en aandachtspunten zijn er voor het welslagen van de LoS-projecten: • op inhoudelijk-didactisch niveau?

RkJQdWJsaXNoZXIy MTg3Nzk=