Les in lezen 02a Onderzoekslijn 2 Rapport

Les in Lezen: Onderzoekslijn 2 – Verticale en horizontale analyse Lezen op School-projecten 47 bijbehorende educatieve pakketten en het voeren van een publiciteitscampagne rond lezen gericht op alle onderwijsbetrokkenen met specifieke aandacht voor het bereiken van kwetsbare leerlingen en hun ouders. De zorgcoördinator van de bezochte school gaf aan dat de school door deelname aan het project drie doelen wilde bereiken: begrijpend lezen bij de leerlingen stimuleren, het leesbeleid actualiseren en een breed leesnetwerk opbouwen. C. Partners en samenwerking Dit project werd aangevraagd door Thomas More Mechelen-Antwerpen vzw, in samenwerking met twee primaire partners: de Stad Mechelen (vnl. via haar bibliotheek Het Predikheren) en het Mechelse Centrum voor Basiseducatie (in de loop van het project hernoemd naar Ligo regio Mechelen). Daarnaast waren vanaf het begin drie secundaire partners actief bij het project betrokken: het Speelgoedmuseum, het Hof Van Busleyden en het Vrijbroekpark. Tijdens het tweede projectjaar werd dit aantal uitgebreid met zes nieuwe secundaire projectpartners (zie ook F. Mate van realisatie). Alle primaire projectpartners konden bogen op uitgebreide ervaring op vlak van lezen, leesbevordering en/of leesdidactiek. Ligo had daarbij vooral expertise in het bereiken van kwetsbare ouders en hun kinderen. Thomas More beschikte over expertise rond effectieve leesdidactiek en Het Predikheren bood scholen vóór de start van “Mechelen leesstad” al boekenkoffers rond algemene thema’s en de mogelijkheid tot bibliotheekbezoek. Het project werd aangestuurd door een team van drie projectmedewerkers (één van elke partner) en opgevolgd door een projectraad en een leesraad (zie E. Monitoring en Evaluatie). (één van elke primaire partner) D. Geplande en uitgevoerde acties A. Individuele ondersteuning van scholen Bij de instap van scholen in het project werd er door het projectteam een intakegesprek met elke school gehouden. Daarnaast werd aan elke school gevraagd om de Leesscan in te vullen (beginsituatieanalyse). Op basis van de verzamelde gegevens stelde het projectteam voor elke school een voorstel van ondersteuningsplan op, waarbij vooral werd ingezet op de componenten uit de Leesscan waarop de school minder goed scoorde. Dit ondersteuningsplan werd met de school besproken en vervolgens beslisten de scholen zelf over de manier waarop ze met dit ondersteuningsplan concreet aan de slag gingen. De projectmedewerkers boden vraaggestuurd advies en begeleiding bij het opstellen van een leesbeleidsplan en het ondernemen van concrete leesacties op school. Daarbij werd ondersteuning rond de leescomponenten “Leesbeleid” en ”Monitoring & feedback” verzorgd door Thomas More, ondersteuning rond “Krachtige leesomgeving” door Het Predikheren en ondersteuning rond “Breed leesnetwerk” door Het Predikheren en Ligo. Voor ondersteuning rond de leescomponent “Effectieve leesdidactiek” werden scholen verwezen naar het vormingsaanbod binnen “Mechelen Leesstad” (zie verder). Voorbeelden van concrete ondersteuningsvragen: hoe leerlingen ondersteunen bij het kiezen van boeken, hoe ontlenen van boeken uit de schoolbib organiseren, hoe kinderen laten proeven van verschillende boekengenres, … In het eerste projectjaar werden op deze manier vijf scholen begeleid door Thomas More, vier door Het Predikheren en drie door Ligo. B. Aanbodgestuurde trajecten In het tweede projectjaar werden op deze manier 13 scholen begeleid door Thomas More, 10 door Het Predikheren en acht door Ligo. 2 scholen die in projectjaar 1 begeleid werden vanuit het project, krijgen nog steeds ondersteuning door Ligo.

RkJQdWJsaXNoZXIy MTg3Nzk=