Les in lezen 02a Onderzoekslijn 2 Rapport

Les in Lezen: Onderzoekslijn 2 – Verticale en horizontale analyse Lezen op School-projecten 46 PROJECT 04. Mechelen Leesstad (Thomas More Mechelen-Antwerpen) Bron gewone tekst : projectaanvraag + interview met projectcoördinator en projectmedewerker – d.d. 9 september 2021 Bron tekst italic: interviews met zorgcoördinator en leerkracht – d.d. 19 april 2022 Aanvullingen projectcoördinator A. Aanleiding De projectaanvragers motiveren het initiatief voor hun project vanuit de dalende leesvaardigheid bij de Vlaamse (en dus ook de Mechelse) leerlingen en vanuit de vaststelling dat verschillen in leesvaardigheid en leesmotivatie in belangrijke mate samenhangen met verschillen in achtergrondkenmerken van leerlingen. De diversiteit binnen de leerlingenpopulatie in de Mechelse lagere scholen impliceert dan ook de aanwezigheid van een aanzienlijk aantal kwetsbare leerlingen. Bijkomende drijfveer was de vaststelling dat er binnen de recente overheidsoproep tot initiatieven voor prioritaire nascholing rond begrijpend lezen geen “Mechels” project werd weerhouden door de Vlaamse overheid. Uit gesprekken met Mechelse scholen en pedagogisch begeleiders bleek volgens de projectaanvragers nochtans de noodzaak om Mechelse scholen te ondersteunen op vlak van het ontwikkelen en realiseren van een effectief leesbeleid. Tot slot vindt het project grond in de vaststelling dat sommige Mechelse scholen aangaven dat ze het moeilijk vinden om ouders van kwetsbare leerlingen te bereiken en te betrekken bij hun pedagogisch-didactisch beleid rond lezen. Het project bouwt deels verder op een al bestaande samenwerking tussen het Mechelse Centrum voor Basiseducatie en bibliotheek Het Predikheren en op een bestaand aanbod vanuit deze twee primaire partners naar de Mechelse scholen toe. B. Doelstellingen Mechelen Leesstad wil de leesvaardigheid en leesmotivatie bij alle leerlingen in het Mechelse lager onderwijs stimuleren en verhogen. Het project sluit aan bij heel wat acties rond lezen die in het verleden al door Mechelse scholen en andere betrokken organisaties werden opgezet en heeft de ambitie om voor meer samenhang en stroomlijning in deze acties te zorgen. Inhoudelijk krijgt leesbegrip (als onderdeel van leesvaardigheid) de nadruk. Aanvullend is er de hoop dat de projectactiviteiten niet alleen in het lager onderwijs een verschil maken, maar ook een positief effect hebben op de (ondersteuning van de) ontluikende geletterdheid bij de oudste kleuters. In dit Lezen op School-project worden vijf strategische doelstellingen nagestreefd: (1) het professionaliseren van schoolteams en partners rond effectieve leesdidactiek en leesbevordering, (2) het via nog beter toegeruste leraren realiseren van een sterkere school- en klaspraktijk op vlak van begrijpend lezen, (3) het opzetten van een krachtige taalleeromgeving in scholen, (4) het versterken van urgentiebesef omtrent de nood aan kwaliteitsvol leesonderwijs en (5) het uitbreiden van partnerschappen. Deze overkoepelende doelstellingen worden vertaald in 10 operationele doelstellingen die focussen op het inventariseren en analyseren van bestaande praktijken, het professionaliseren van en uitwisselen van kennis tussen schoolteams, het uitwerken en implementeren van een effectief leesbeleid in de Mechelse scholen, het creëren van boekenkoffers en

RkJQdWJsaXNoZXIy MTg3Nzk=