Les in lezen 02a Onderzoekslijn 2 Rapport

Les in Lezen: Onderzoekslijn 2 – Verticale en horizontale analyse Lezen op School-projecten 173 De overgrote meerderheid van de opgezette acties in de projecten waren doorgaans gericht op het leesbeleid en de helpende volwassene en minder op de leerlingen, waardoor effectieve leestijd of het eigenlijke lezen minder vaak als actie opgenomen werd. Een mogelijke reden hiervoor is dat het versterken van het leesbeleid onderdeel was van doelstelling drie uit de LoS-projectoproep: "Enthousiasme, kennis van en waardering voor het Nederlands verhogen via het versterken van leesbeleid en leesmotivatie." 3.3.5 Monitoring en evaluatie In dit onderdeel bespreken we – parallel aan het aspect ‘monitoring en evaluatie’ in de verticale analyses – twee vormen van monitoring, met name de monitoring van de voortgang van het project en de monitoring van het effect op leerlingen van het project. Met betrekking tot de monitoring van de vooruitgang van het project stelden we vast dat in zo goed als elk project inspanningen werden geleverd om op regelmatige basis de voortgang te evalueren. In de projectaanvraag moest door de indieners verantwoord worden welke activiteiten op het vlak van kwaliteitsbewaking en evaluatie binnen het LoS-project zouden worden opgezet. Doorgaans werd een stuurgroep of projectraad opgericht die enkele malen per schooljaar samenkwam om de vinger aan de pols te houden en de vooruitgang in functie van vooropgestelde doelen af te toetsen. Aan deze bijeenkomsten namen vertegenwoordigers van alle betrokken partners deel en de vergaderingen werden meestal geleid door de projectcoördinator. Uit de interviews met de projectcoördinatoren en medewerkers bleek dat de inhoud van de bijeenkomsten meestal eerder operationeel van aard was, waarbij nieuwe concrete acties werden voorbereid, een stand van zaken werd opgemaakt, ervaringen werden gedeeld werden, materialen werden uitgewisseld, … Voorbeelden van het ontwikkelen van een leesbeleid - Binnen het project ‘Liever lezen!’ werd door hogeschool PXL in een sjabloon van een actieplan voorzien dat de school gebruikte om het leesbeleid uit te werken vanuit de algemene schoolvisie. De schooleigen visie kwam tot stand in samenspraak met het hele leerkrachtenteam. Eerst maakte men tijdens een brainstorm een lijst van alle acties die men al deed en ook waarom dit werd gedaan. Vervolgens bekeek men wat nog ontbrak. Met deze gegevens schreef men een sneuveltekst die van feedback werd voorzien door o.a. de coach van hogeschool PXL. - De bibliotheek van Westerlo zette in het project ‘Bib als anker in een duurzaam leesbeleid’ een intensief begeleidingstraject op waarbij de school ondersteund werd door een educatieve medewerker van de bib. Op basis van een analyse van de beginsituatie maakte de school samen met de bibmedewerker een plan van aanpak: welke prioriteiten worden er gesteld binnen het opgestelde leesbeleid? Hebben de leerkrachten nood aan professionalisering? Hoe ziet de school/klasbib eruit? Welke leesactiviteiten laten we jaarlijks terugkomen? Wat zijn de resultaten voor begrijpend lezen van de kinderen en hoe kunnen we hun vooruitgang opvolgen?

RkJQdWJsaXNoZXIy MTg3Nzk=