Les in lezen 02a Onderzoekslijn 2 Rapport

Les in Lezen: Onderzoekslijn 2 – Verticale en horizontale analyse Lezen op School-projecten 172 Leesbeleid In veel LoS-projecten werd ervoor geopteerd om binnen de deelnemende scholen een leesbeleid uit te werken of verder te verfijnen en dit al dan niet te integreren in het taalbeleid. Soms werd ook expliciet beoogd om een leesbeleid over meerdere scholen en/of organisaties heen uit te werken. Een andere vaak genomen actie die hierop aansluit, is het formuleren van een duidelijke visie op lezen. Op basis hiervan werd het verdere beleid vorm gegeven. In zo goed als elk project werd een kernteam samengesteld dat als opdracht kreeg het verankeren van de leesvisie- en het bijhorende beleid in de school of organisatie. Even opvallend is dat er in verhouding veel minder wordt geïnvesteerd in de wisselwerking tussen dit kernteam en de rest van het schoolteam, waardoor een kernaspect van sterk onderwijskundig schoolbeleid - enthousiasmeren, professionaliseren, ondersteunen, responsabiliseren van het volledige schoolteam - vaak te weinig aandacht krijgt. - In het project ‘Leesbelevingslab en leesankernetwerk Kempen’ van Stuifzand vzw werden vijf leesLABs georganiseerd die de deelnemende scholen konden volgen. Het doel van de labo’s was om elkaars noden te leren kennen, concrete praktijkvoorbeelden uit te wisselen, ontwerpen en uit te testen. Volgende onderwerpen kwamen o.a. aan bod: bibliotheekbezoeken door scholen vormgeven, hoe een kwaliteitsvolle boekencollectie op school realiseren?, scholen stimuleren om kinderen hun leesvoorkeuren te laten ontdekken, de aankleding van fysieke leesplekken op school, … - In een heel aantal projecten werden intensieve begeleidingssessies opgezet van projectmedewerkers aan de deelnemende scholen. Zo ook in het project (Mee®lezers in Gent’ van het Onderwijcentrum Gent. 15 scholen volgden een intensief coaching- en professionaliseringstraject, waarbij de focus lag op het opmaken en implementeren van een sterk en geïntegreerd taal-leesbeleid. - In het project ‘BIB-ber en lees’ van UCLL wordt een blauwdruk voor Leesnetwerken ontwikkeld op basis van de ervaringen van de steden en gemeenten die deelnemen. Hierin wordt algemeen omschreven welke stappen dienen te worden gezet voor het oprichten van een Leesnetwerk, welke rol de partners spelen en wat de valkuilen zijn. - Ook ouders worden in een aantal projecten betrokken. Zo ook in het project ‘Lezen in actie’, waarbij boekarrangementen worden gemaakt voor ouders die ze thuis met hun kind konden uitvoeren. Daarbij werd het boek zelf niet altijd mee naar huis gegeven, maar werden er wel activiteitenfiches gemaakt die ouders konden inspireren en helpen om thuis rond het (thema van het) boek in interactie te gaan.

RkJQdWJsaXNoZXIy MTg3Nzk=