Les in lezen 02a Onderzoekslijn 2 Rapport

Les in Lezen: Onderzoekslijn 2 – Verticale en horizontale analyse Lezen op School-projecten 136 PROJECT 19. Bib op school: iedereen leest mee (Stad Ronse) Bron gewone tekst : projectaanvraag + interview met projectcoördinator en projectmedewerker – d.d. 28 juli 2021 Bron tekst italic: interviews met zorgteam en leerkracht – d.d. 6 mei 2022 Aanvullingen projectcoördinator Projectmedewerker = taalcoach A. Aanleiding De stad Ronse is één van de meest (kans)arme steden in Oost-Vlaanderen waar maar liefst 42,7% van de kinderen thuis geen Nederlands spreekt. Onderwijsopbouwwerk Ronse zag heel wat signalen en noden vanuit de scholen betreffende de leesvaardigheid van de leerlingen. Daarnaast kwam vanuit de bibliotheek de observatie van een dalende leesmotivatie. Ook werd opgemerkt door leraren en bibliotheekmedewerkers dat specifiek leerlingen van het secundair onderwijs de weg naar de bibliotheek niet vinden. De bibliotheek had reeds plannen om acties op te zetten rond leesmotivatie, maar het ontbrak hen aan tijd en personeel om die plannen in werking te laten treden. In Ronse werken de scholen, bibliotheek, Samenlevingsopbouw en Huis van het Kind al langer samen voor de realisatie van diverse projecten (bibliotheekbezoeken, klasbezoeken, leesbevorderende activiteiten voor klassen en in de vrije tijd, voorleesprojecten …) met als doel leesplezier en lees- en taalvaardigheid te versterken. De stad wil al een tijd het beleid rond leesbevordering integraal en duurzaam verankeren (en bestaande en nieuwe acties elkaar laten versterken). Daarvoor was dit Lezen op School-project (LoS) de uitgelezen kans. - Onderwijsopbouwwerk/Samenlevingsopbouw Ronse is nu SAAMO. - niet vinden = de motivatie om naar de bib te komen dreigen te verliezen. B. Doelstellingen Het doel van dit LoS-project is het bevorderen van de leesmotivatie, -plezier en -vaardigheid van alle leerlingen in Ronse (kleuter, lager en secundair onderwijs). Men wil: - een gevarieerd boekenaanbod aanreiken; - leerlingen stimuleren om meer naar de bibliotheek te komen en naar boeken te zoeken die bij hen passen (tijd nemen en begeleiden); - leerlingen meer laten lezen; - een structurele doorlopende leeslijn uitwerken voor alle leerlingen in Ronse (leescultuur installeren op scholen); - de leraren en de bibliotheekmedewerkers versterken (vertrekkende vanuit hun expertise); - leerkrachten en ouders ondersteunen in de begeleiding van kinderen met een leesbeperking of leesachterstand in het Nederlands (andere thuistaal, dyslexie, visuele beperking of gewoon doordat lezen moeilijker gaat …); Daarbij is extra aandacht voor het stimuleren van lezen door leerlingen van het secundair onderwijs (in deze doelgroep kunnen leesfrequentie en -plezier snel dalen). - Structurele doorlopende leeslijn: tijdens het project hebben we voornamelijk gefocust op de individuele actieplannen per school en zijn we er nog niet in geslaagd een dergelijke brede leeslijn/taalbeleidsplan op te stellen. De stad stelt de taalcoach na afloop van het project verder aan om hiermee verder aan de slag te gaan in de toekomst, vertrekkend vanuit de realisaties, acties en noden die uit het project naar voren gekomen zijn. - Extra aandacht secundair: De focus lag uiteindelijk vooral op het basisonderwijs. Dit kwam vooral door een groter aantal basisscholen en heel gerichte, schoolspecifieke vragen waar de taalcoach een actieve rol in opnam. Deze vragen kwamen in veel mindere mate uit het secundair onderwijs én we stellen op het einde van dit project vast dat ons contact met het secundair ook heel wat minder was. Toch blijft er nog steeds een grote nood aan concretere acties voor middelbare scholen en een intensere samenwerking tussen school en bib op secundair niveau.

RkJQdWJsaXNoZXIy MTg3Nzk=