Les in lezen 02a Onderzoekslijn 2 Rapport

Les in Lezen: Onderzoekslijn 2 – Verticale en horizontale analyse Lezen op School-projecten 22 het document aantekeningen te maken. Deze aantekeningen betreffen correcties, herkaderingen, extra info, enzovoort. We hanteerden deze werkwijze omwille van twee redenen: (1) Hoewel we over een ruime hoeveelheid data beschikken van verscheidene bronnen en op die manier deze data kunnen trianguleren om de betrouwbaarheid te verhogen, blijven deze dataverzamelingen momentopnames. Door de coördinatoren de kans te geven om de gemaakte verticale analyse aan te vullen, verkleinen we verder de kans dat initiatieven die in de LoSprojecten werden opgezet, maar alsnog door de mazen van het net zijn geglipt tijdens de dataverzameling, niet worden opgenomen in de finale verticale analyses (2) De LoS-projecten waren nog lopende tijdens het huidige onderzoeksproject. Dit maakte dat onze dataverzameling plaats vond terwijl de LoS-projecten volop in uitvoering waren. Door het tijdsbestek van voorliggend onderzoeksproject, moest de data verzameld worden vóór de afloop van de LoS-projecten. In de projecten werd steeds in meer of mindere mate geschakeld en werden aanpassingen ‘en route’ doorgevoerd. Om deze za ook ken te ondervangen in dit onderzoeksproject, werd gevraagd aan de projectcoördinatoren om aanvullingen te geven op het einde van hun LoS-project (augustus 2022). In drie LoS-projecten waren organisaties betrokken die ook deel uitmaken van het onderzoeksteam van Les in Lezen, en dus instonden voor de evaluatie van de LoS-projecten waar zijzelf ook een rol in speelden. Het gaat om volgende projecten: 1) Boeken Troef! van ODISEE; 2) Mechelen Leesstad 2022 van de Thomas More Mechelen-Antwerpen Hogeschool; 3) Boekboxen van de Pedagogische Begeleidingsdienst GO! Om ervoor te zorgen dat de verticale analyses een voldoende betrouwbare schets van de realiteit geven zonder een te grote bias door de verwevenheid van het onderzoeksteam in zowel het LoSproject als in de evaluatie ervan, werden de verticale analyses van deze drie projecten voorgelegd aan twee buitenlandse experten aangaande leesonderwijs, met name Joyce Gubbels en Kees Vernooij. Beide kregen zowel de verticale analyse als alle verzamelde data toegestuurd en aan hen werd gevraagd om de resultaten van feedback te voorzien. Deze feedback is terug te vinden in Bijlage 2. Op die manier bestaan de finale verticale analyses die in dit onderzoeksrapport werden opgenomen (zie 1.4.2) uit een analyse die gemaakt werd door de onderzoekers, aangevuld met aantekeningen van de projectcoördinatoren. Bij drie projecten wordt de verticale analyse verder aangevuld met aantekeningen van twee buitenlandse experten. 2.4.2 Horizontale analyse Via de horizontale analyse gingen we op zoek naar patronen tussen de diverse LoS-projecten. Meer specifiek baseerden we ons daarvoor op de verticale analyses. De gehanteerde categorieën in de verticale analyses werden als vergelijkingspunt vooropgesteld (Eisenhardt, 1989): aanleiding, doelstellingen, partners en samenwerking, acties, monitoring en evaluatie, mate van realisatie, ervaren effecten, en aandachtspunten en randvoorwaarden. Vooreerst werd een brainstorm gehouden met alle betrokken onderzoekers die participeerden aan dit project over waar zij per categorie aan dachten. Vervolgens gingen de onderzoeksmedewerkers gericht met deze input aan de slag en namen zij ook alle verticale analyses opnieuw door om aan te vullen en verduidelijken waar nodig, evenals te verifiëren of de genoemde aspecten overeind bleven met het oog op alle LoSprojecten. Het resultaat van deze analyse kan je terugvinden onder 1.4.3 Horizontale analyse.

RkJQdWJsaXNoZXIy MTg3Nzk=