Les in lezen 02a Onderzoekslijn 2 Rapport

Les in Lezen: Onderzoekslijn 2 – Verticale en horizontale analyse Lezen op School-projecten 16 Anderzijds werden er interviews afgenomen, online bevragingen opgezet, observaties uitgevoerd, en documentenanalyses gedaan om meer zicht te krijgen op één LoS-praktijk binnen elk LoS-project. Figuur 1. Visueel overzicht van de gehanteerde dataverzameltechnieken De schoolbezoeken – of dus een bezoek aan een LoS-praktijk - werden uitgevoerd door twee projectmedewerkers, waarbij telkens één projectmedewerker instond voor één schoolbezoek en alle dataverzamelingen in de betreffende school. Alle interviews werden na afloop gecodeerd volgens het verbatim-principe, waarbij alles wat de respondent vertelde letterlijk werd uitgeschreven. Ook werden de ingevulde reflectiedocumenten en observatieschema’s gedigitaliseerd en werden de documenten met betrekking tot de leesvisie opgeslagen. 2.3 Selectie van scholen in functie van LoS-praktijken Per LoS-project werd één school bezocht met als doel zicht te krijgen op de vertaalslag die een LoSproject kan krijgen naar de onderwijspraktijk. In deze paragraaf gaan we dieper in op hoe de selectie van 22 scholen tot stand kwam. 2.3.1 Uitgangspunten Het eerste uitgangspunt voor het selecteren van scholen is dat we scholen wilden bezoeken die intensief aan de slag zijn gegaan met de LoS-initiatieven. Op die manier konden de (effecten van de) LoS-projecten in de meest optimale condities onderzocht worden. Daarom werd in een eerste stap aan coördinatoren gevraagd om drie scholen door te geven die een model-traject liepen binnen het LoS-project. Deze data werden opgevraagd op het moment dat aan de projectcoördinatoren werd gevraagd om ons de lijst van alle deelnemende scholen aan het project door te geven die naar hun oordeel (zie paragraaf 2.1.2, periode november 2021 – januari 2022). Deze drie scholen per project vormden de steekproef om de finale steekproef van scholen voor de schoolbezoeken samen te stellen. Het merendeel van de LoS-projecten gaf drie scholen door. Een enkele keer werden meer of minder scholen doorgegeven. Meer scholen werden doorgegeven omdat de coördinatoren van mening waren dat in meer dan drie scholen een inhoudelijk verschillend maar lovenswaardig traject werd gelopen. Minder scholen werden in hoofdzaak doorgegeven doordat minder dan drie scholen betrokken waren bij het LoS-project. Een tweede uitganspunt voor het selecteren van scholen voor de schoolbezoeken was de Leesscan. De Leesscan is een instrument dat ontwikkeld werd door ODISEE en nauw opgevolgd werd door een verscheidenheid aan belangrijke partners in het leesonderwijslandschap in Vlaanderen (met name AP Hogeschool Antwerpen, Universiteit Gent, Taal Unie, Iedereen leest en Stichting Lezen). Het doel van de Leesscan betreft het aanbieden van een instrument aan scholen om het leesonderwijs en -beleid in hun school in beeld te brengen.

RkJQdWJsaXNoZXIy MTg3Nzk=