Les In Lezen

9 Leesmotivatie Algemene leesvaardigheid Begrijpend lezen Passage- of tekstniveau: • Algemeen begrip • Letterlijk begrip • Inferentieel begrip Voorbereidende leesvaardigheden Geletterdheid Mondelinge taalvaardigheden • Concepten geschreven taal • Relatie gesproken en geschreven taal • Boek- en tekstoriëntatie en initieel verhaalbegrip • Letterkennis en klanktekenkoppelingen • Taalbewustzijn: grammaticaal, morfologisch, fonologisch (klankgroepen, rijm), fonemisch (afzonderlijke klanken) bewustzijn • Snel benoemen (rapid naming) • Herhalen van pseudo-/ nonsenswoorden • Luisterbegrip vaardigheden • Morfo-syntactische vaardigheden • Narratieve, spreek- en vertelvaardigheden • Receptieve en expressieve woordenschat Technisch lezen Vlot lezen Vloeiend lezen • Op woordniveau: » Decoderen losse (pseudo)woorden » Geautomatiseerde woordherkenning • Op tekstniveau: Accuratesse en snelheid zonder expressie/prosodie (pure focus op aantal correct gelezen woorden per minuut) Op tekstniveau: Lezen met intonatie en expressie • Algemene motivatie (combinatie) • Dispositie • Extrinsieke motivatie (geïdentificeerd, geïntrojecteerde, externe regulatie) • Intrinsieke motivatie • Leesfrequentie • Leesbetrokkenheid • Overtuigingen Mix van voorbereidende geletterdheid, technisch en begrijpend lezen Fundamentele componenten van leesvaardigheid en onderliggende vaardigheden

RkJQdWJsaXNoZXIy MTg3Nzk=