Les In Lezen

52 Dat je dit aan het lezen bent, doet ons vermoeden dat je van effectief leesonderwijs een prioriteit wil maken. In dit onderdeel reiken we een aantal ideeën aan over hoe je de kennis en de voorbeelden uit deze inspiratiegids kan verspreiden en delen. Ze kunnen de opstap vormen naar een gedeelde visie rond effectief leesonderwijs of inspiratie bieden om een aantal mogelijke misverstanden over goed leesonderwijs aan het licht te brengen en aan te pakken. Een visie hebben op effectief leesonderwijs is natuurlijk niet voldoende. Het gaat erover hoe je effectief leesonderwijs in je schoolorganisatie implementeert. Als je een krachtdadig schoolbeleid over effectief leesonderwijs wil voeren, moeten enkele randvoorwaarden vervuld zijn. Een eerste randvoorwaarde is de sense of urgency of de nood die schoolteams voelen om op lezen in te zetten. Als die nood hoog is en gedeeld wordt onder schoolteamleden, dan stijgt de kans op een succesvolle implementatie. Een tweede randvoorwaarde is lezen binnen schoolteams de absolute prioriteit geven. Scholen hebben namelijk vaak heel wat plannen en ambities, die vaak concurreren om de aandacht en de tijd van de leden van het schoolteam. Een volgende randvoorwaarde is doelen formuleren. Het moet duidelijk zijn waarnaar je streeft en welke acties je uitrolt om de gestelde doelen te bereiken. De vertaling van visie naar de concrete (klas)praktijk vindt immers niet vanzelf plaats. Een vierde aandachtspunt is de professionalisering van leraren. Opdat leraren ook effectief meer tijd aan lezen besteden en een effectieve leesdidactiek toepassen, moet je ook inzetten op gerichte professionaliseringsinitiatieven. Een laatste randvoorwaarde bestaat erin om een kernteam samen te brengen binnen de school dat instaat voor de opmaak en implementatie van een effectief leesbeleid op school. Wat is jouw focus? Met welke fiches je als leerkracht of team (eerst) aan de slag gaat, hang uiteraard sterk af van jouw context als leerkracht of als school. Aan de hand van de labels bovenaan elke fiche, proberen we je snel wegwijs te maken in de fiches. Daarnaast vermelden we hieronder vier specifieke doelgroepen waaraan je aandacht kan besteden. Uiteraard zijn alle fiches relevant voor deze specifieke doelgroepen, maar per doelgroep lichten we er telkens nog graag één fiche uit. Taalleerders van het Nederlands met nood aan taalsteun Meertalig zijn betekent niet noodzakelijk dat je leesproblemen zal ervaren, maar sommige taalleerders van het Nederlands hebben toch behoefte aan extra ondersteuning bij het leren lezen. Het gaat in de eerste plaats om leerlingen met een andere thuistaal die de onderwijstaal nog volop aan het verwerven zijn. Denk maar aan kleuters die op hun eerste schooldag voor het eerst met het Nederlands in aanraking komen. Ook in het lager en secundair onderwijs zijn er leerlingen die, door migratie, voor het eerst met het Nederlands in contact komen. Die leerlingen staan doorgaans weliswaar verder in de ontwikkeling van hun thuista(a)l(en), maar ook zij zetten verschillende stappen tegelijk. Ze moeten immers niet alleen een tweede (of derde) taal leren, maar ook concrete vakinhouden in deze taal onder de knie krijgen. Lees zeker fiche 7 • Haal je risicolezers uit de les voor extra ondersteuning? 6. Hoe kan je de inzichten uit deze gids helpen verspreiden?

RkJQdWJsaXNoZXIy MTg3Nzk=