Les In Lezen

26 Wat vertelt onderzoek? Alle leerlingen, zowel de goede lezers als de leerlingen met (een risico op) leesmoeilijkheden, hebben in de eerste plaats baat bij goed leesonderwijs dat inzet op een effectieve, kwaliteitsvolle, klassikale aanpak. Als leerkracht benut je die klassikale onderwijstijd optimaal en intensief, en gebruik je onderbouwde elementen van effectief leesonderwijs. Risicolezers laat je dus zoveel mogelijk aansluiten bij de hele klasgroep. Daarnaast blijkt extra tijd in de klas, buiten de klas en/of na schooltijd, zinvol voor deze risicolezers. Naast intensivering van het onderwijsaanbod via preteaching of verlengde instructie is doorgaans nog extra tijd nodig naast de reguliere onderwijstijd. In die extra begeleiding of tutoring kan je als leerkracht zelf voorzien, maar je kan ook niet-professionele tutoren inschakelen zoals collega-leerlingen, oudere kinderen, universiteitsstudenten en volwassen vrijwilligers uit de omgeving. Die extra ondersteuning kan helpen bij problemen met decoderen, vloeiend lezen en leesbegrip. De voorwaarde is wel dat deze tutors goed materiaal aangereikt krijgen. Hun inzet levert het meest op wanneer ze een training krijgen in hoe ze de leerlingen het best begeleiden. Een phonics-training (= decodeervaardigheden aanleren) in kleine groep of in een-op-eensetting kan zelfs een sterke impact hebben op vlot lezen. De interventie blijkt effectief voor leerlingen met leesmoeilijkheden, zowel voor risicolezers in de vroege leesontwikkeling als voor oudere lezers met moeilijkheden op het vlak van begrijpend lezen en/of technisch lezen, waaronder ook leerlingen met dyslexie. Minder gestructureerde begeleiding scoort slechter dan meer gestructureerde programma’s met activiteiten die formeel vastliggen en begeleiders die uitgebreid getraind worden. Fiche 7 Haal je risicolezers uit de les voor extra ondersteuning? Onderwijsniveau: kleuter lager secundair Componenten van leesvaardigheid: Voorbereidende leesvaardigheden: geletterdheid mondelinge taalvaardigheid Technisch lezen : vlot lezen vloeiend lezen Begrijpend lezen Algemene leesvaardigheid Leesmotivatie FICHE 7

RkJQdWJsaXNoZXIy MTg3Nzk=