Les in lezen 02a Onderzoekslijn 2 Rapport

Les in Lezen: Onderzoekslijn 2 – Verticale en horizontale analyse Lezen op School-projecten 49 In de projectaanvraag werd een actieve communicatie rond lezen en leesbevordering door de projectpartners vooropgesteld. Dit onder de vorm van een Leeskaart van Mechelen en een promoposter rond Mechelen Leesstad. Eén of twee keer per projectjaar werden de deelnemende scholen en vertegenwoordigers van de verschillende projectpartners samengebracht tijdens een netwerk- en kennisdelingsevenement. Zo werd op 30 november 2020 een online startevenement georganiseerd voor de 8 deelnemende scholen en de projectpartners uit het eerste projectjaar. Op 20 september 2021 werd een fysiek startevent georganiseerd voor de 24 scholen die aan het tweede projectjaar deelnamen. Op het einde van elk projectjaar was er ook een slotevenement gepland. De bevraagde zorgcoördinator geeft aan dat de leeswerkgroep op school aan de slag is gegaan met een boek aangeleverd door de projectmedewerker van Thomas More (m.n. Leer ze Lezen, Didactief). De werkgroep tracht inhouden uit het boek te vertalen naar concrete leesacties op school. Ook is de school, onder begeleiding van de projectmedewerker van Ligo, gestart met organiseren van voorleesmomenten door anderstalige ouders, waarbij geïnteresseerde ouders in hun thuistaal gaan voorlezen in één of meerdere klassen. De bevraagde school ondernam in het verleden al heel wat acties rond lezen. Met ondersteuning van de projectmedewerker van Het Predikheren heeft de school de inrichting van de schoolbibliotheek geëvalueerd en verbeterd waar nodig (bv. ordening van de boeken, uitleensysteem, nieuwe naam, uitbreiding van de boekencollectie rond specifieke thema’s). Tijdens het verloop van het project is er beslist om de actieve communicatie te organiseren via de Facebookpagina van het project. Wegens de toen geldende coronamaatregelen werd het slotevenment in projectjaar 1 geannuleerd. Uiteindelijk moesten we dit ook in projectjaar 2 laten vallen omdat er door het grote personeelstekort in de bibliotheek niemand was om dit te organiseren. E. Monitoring en evaluatie De operationele aansturing van het project gebeurde door de drie projectmedewerkers. Daarvoor kwamen zij maandelijks bij elkaar. Daarnaast werden enkele bijeenkomsten van de projectraad – met daarin een uitgebreidere vertegenwoordiging van de drie primaire partners - georganiseerd. Tijdens deze bijeenkomsten werd het project op een aantal vlakken intern geëvalueerd (bv. financieel, samenwerking met scholen, …). Hoewel aangekondigd in de projectaanvraag, gaven de bevraagde projectmedewerkers aan dat de scholen zelf niet systematisch en voorafgaand aan de bijeenkomsten van de projectraad bevraagd werden rond de gepercipieerde meerwaarde van “Mechelen Leesstad”. Enkel spontane reacties van scholen werden als feedback vermeld. Ook de geplande effectmeting (m.n. effect op gegeven leesonderwijs en leesprestaties) werd niet uitgevoerd. Dit bleek namelijk niet haalbaar gezien de grote verschillen qua focus en concrete acties tussen de scholen. Twee keer per jaar werd er een bijeenkomst van de leesraad gepland: in deze raad zetelden vertegenwoordigers van alle betrokken organisaties (primaire en secundaire partners, Stad Mechelen, Orde van den Prince Mechelen, enz.). Ook geven de projectmedewerkers aan dat zij geen zicht hebben op de mate waarin de door leraren nieuw opgedane kennis en vaardigheden ook resulteren in een veranderde praktijk op school. De scholen blijven deze vragenlijst jaarlijks afnemen, naast bestaande toetsen over technisch en begrijpend lezen. Specifieke doelen hieromtrent worden opgenomen als deel van hun leesbeleid. Uit de afname van de leesmotivatievragenlijst blijkt dat de gemiddelde autonome motivatie voor vrijetijdslezen iets hoger ligt dan de gemiddelde autonome motivatie voor schools lezen. Een positieve trend is dat over de drie scholen heen de gemiddelde autonome motivatie hoger ligt dan de gecontroleerde motivatie, zowel op school als in de vrije tijd. F. Mate van realisatie Het project ging officieel van start op 1 september 2020. De projectmedewerker binnen Het Predikheren werd evenwel pas medio november aangeworven. Het aanbod voor scholen is van start gegaan in december 2020 en januari 2021. Voor het eerste projectjaar was de deelname van 10 pilootscholen gepland, maar werden er slechts 8 gevonden. Alle Mechelse scholen werden aangeboden om deel te nemen in het tweede projectjaar, waarbij iets meer dan de helft van de Aanvulling: In projectjaar 1 namen een 40-tal leerkrachten deel aan de professionalisering. In projectjaar 2 waren er 125 deelnemers.

RkJQdWJsaXNoZXIy MTg3Nzk=