Les in lezen 02a Onderzoekslijn 2 Rapport

Les in Lezen: Onderzoekslijn 2 – Verticale en horizontale analyse Lezen op School-projecten 196 . Het realiseren van 5 strategische doelstellingen voor begrijpend lezen . Lezen om te leren Het project ziet als sleutelfactoren voor succes: tijd, geld en ruimte. Het is opmerkelijk is, dat het project 9 partners telt, die opgedeeld worden in drie groepen. Veel van die partners hebben vooral aandacht voor de organisatie van het project en niet voor de uitvoering van het project op klassenniveau. In het project vinden geen lessen over leesstrategieën plaats, maar is er wel aandacht voor het omgaan met ‘tekstsoorten’. Daarnaast wordt er sterk ingezet op leesmotivatie, o.a. door nieuwe boeken in te zetten en een groter aanbod van prentenboeken te realiseren . Er blijkt ook dat niet alle deelnemende scholen inzetten op begrijpend lezen; bovendien zijn er nog ‘zoekende’ scholen. - Zorgpunten Het project vindt dat de effectieve uitvoeringstijd beperkt is vanwege de voorbereidingstijd, maar vooral door corona waardoor er minder schoolbezoeken en bezoeken aan partners waren. In de praktijk was er door de vele partners veel aandacht voor de organisatie van het project en niet voor de uitvoering op klassenniveau. Bij de uitvoering op klassenniveau constateerde men dat elke leraar eigen accenten legt en dat voor elke school de rol van de ouders geen aandachtspunt was. Daarnaast zetten niet alle scholen op begrijpend lezen in en had men met ‘nog zoekende scholen’ te maken. Het project Boeken Troef hanteert als doelstellingen: het inzetten op leesplezier en leesbevordering. Concrete doelstellingen waren in dat verband: . Het verhogen van de leesmotivatie staat centraal - Het uitbouwen van een duurzaam leesnetwerk Het is zorgelijk, dat er tijdens een gesprek over het project wordt opgemerkt dat achterstanden in het eerste leerjaar nooit meer ingehaald zullen worden. In de praktijk werd het vergroten van de ‘leescultuur’ beklemtoond, o.a. voor kleuters. Het inzetten op een rijk en gevarieerd leesaanbod stond centraal. De leraren in het project worden vooral gericht op het verbeteren van de leesomgeving en niet op het verbeteren van de leesinstructie om tot betere leesresultaten te komen. In het project is alleen leesmotivatie gemeten, maar men weet niet of de bevraging daadwerkelijk heeft plaatsgevonden! Een ervaren effect van het project is, dat er mismatch (hoe groot?) was tussen de verwachtingen van de deelnemende scholen en het projectaanbod. Een dergelijke mismatch heeft negatieve effecten voor de uitvoering van het project. - Zorgpunten Het is opmerkelijk dat men ook aangeeft dat het ontbreekt aan een trekker in het project die verantwoordelijkheid voor het project neemt. Een probleem is dan ook, dat er weinig uitwisseling tussen scholen over ontwikkelde zaken plaatsvindt. Daarnaast blijft de wens om met ouders samen te werken een groot probleem. Verder mocht elke leerkracht vrijwillig meedoen en de directie zou achter het project moeten staan. Het is ook niet duidelijk hoeveel leraren daadwerkelijk met het project meedoen. Kortom: het ontbreken van leiderschap, de genoemde mismatch en het vrijwillige uitvoeringskarakter hebben waarschijnlijk negatieve effecten voor het niet van de grond komen van de uitvoering gehad.

RkJQdWJsaXNoZXIy MTg3Nzk=